niedziela, 18 lutego 2018

Akta par. Gąsiorowo


Akta par. Gąsiorowo w pow. pułtuskim z lat 1803 do 1849 były spisane w 8 księgach:
 1. Akta pisane w jęz. łacińskim U-1803-25; M-1803-24; Z-1803-19;
 2. Akta w jęz. pol. M-1808-14; Z-1808-16; prócz 1814;
 3. Akta pol. U-1808-21; M-1814-21; Z-1821-25;
 4. Akta pol. UMZ 1821-25;
 5. Akta pol. U-1826-40;
 6. Akta pol. U-1841-49;
 7. Akta pol. M-1826-49;
 8. Akta pol. Z-1826-49;
Akta przed rokiem 1803 oraz po roku 1849, które obejmowały obszar parafii były spisywane w w Winnicy. Do parafii należały wsie Strzegocin wraz z klasztorem, parafialna Gąsiorowo, Gąsiorówko, Brodowo Bąboły, Kuce i Wity, Sulkowo, Siedliska, Kosiorowo i Dziarno oraz kilka wsi z okolic Gzów: szlacheckie Tąsewy, Żebry i Winnicy: Budy Siennickie, folwark Bielany. Kilka razy Świercze Wochny, Kowalewice, Golądkowo (w latach 40-tych).
_____________________________
Źródło: Archiwum Archidiecezjalne w Płocku, CHR Warszawa;

niedziela, 11 lutego 2018

Klukowo wypisy z akt z XVII-XIXw.

Wypisy ze starych ksiąg metrykalnych z lat 1695 - 1811, sporządzone ze skorowidzów ks. Stanisława Waśniewskiego, proboszcza Klukowskiego w latach 1845 - 1869 i opracowane przez ks. Marcelego Przedpełskiego w 1926r.


Parafia pw. Św. Stanisława powstała prawdopodobnie na przełomie XIV/XVw. Pod koniec XIX stulecia należała do dekanatu pułtuskiego. Pierwszy zapis dotyczący parafii w Klukowie pochodzi z 1425r. Świątynia ta uległa zniszczeniu w poł. XVIIw. Około 1663r. wybudowano kolejną, która została rozebrana po 100 latach. Nowy, drewniany kościół wystawił w 1763r. miejscowy proboszcz ks. Walenty Obrębski z fundacji starościny gołubskiej Ludwiki z Bieganowskich Wesslowej. Konsekrował go w 1793r. sufragan płocki bp. Michał Maurycy Mdzewski. W latach 1764-1792 proboszczem był ks. Walenty Obrębski, od 1792r. proboszczem był ks. Seweryn Obrębski. Wielokrotnie remontowana świątynia spłonęła 6. grudnia 1963r. Na jej miejscu w latach 1965-9 wybudowano nowy murowany kościół pw. MB Częstochowskiej wg proj. St. Marzyńskiego.
***
W skład parafii Klukowo wchodziły bez większych zmian w nazwach wsie: Brolino (Bruliny), Sniary, Kubice (Modzele-Kubice), Pąkale (Wyrzyki Pękale), Kałęczyno (Kałęczyn), Jerzynko (Jurzynek), Modzele-Raki, -Cichawy, -Żelazy, Wyrzyki Odoje, -Wielkie, -Małe, Modzele Bielne, Brolino –Magna (Wielkie), -Średnie, -Falkowice, Godacze Zalesie, Świercze -Bąboły, -Szulki (Siółki), -Koty, -Wochny, Prusinowice -Jurki, -Nokcie, -"Tyskiego", Slubowo (bez Ś) folwark Gay (Gaj) oraz później powstałe Klukówki, Malice, Chmielewo (od 1916r. do Nasielska)
Sądząc po liczbie urodzonych, liczba ludności mogła wynosić w dawnych czasach ok. 1500 dusz. W latach 1782-1811 liczba dusz mogła wynosić około 2500. Ludność dzieliła się na trzy części - warstwy:
 • generosos vel magnificos – wielka szlachta, posiadacze ziemscy, posiadający, co najmniej jedną całą wieś, folwark. Od 1786r. nastąpiło przesunięcie ówczesnej szlachty nobiles do generosos (dawniej byli nimi Żabicki czy Radzicki ze Ślubowa) np. Ostrzyniewski Jan z Ostrzyniewa, Chmielewski Stanisław ze Świercz-Siółek, Roman Norbert z Wyrzyk Wielkich, a od 1811r. wszyscy nobiles będą zwani generosos;
 • nobilis - z reguły drobna szlachta, posiadająca część wsi, dzierżawę lub udziały w kilku wsiach, dość często wyższa służba folwarczna m.in. tzw. rządca, czyli ekonomus, garncarz, rzadziej gorzelnik;
 • laborjosos - robotnicy wiejscy na służbie u nobiles, również służba folwarczna. W tej warstwie wymieniano też honestus (uczciwy), czyli rolnik lub rzemieślnik folwarczny. Po 1784r. wprowadzono zapisy: famati (sławetny np. młynarz, kowal) i honesti (uczciwy)
Powyższy podział utrzymywał się dość wyraziście, do co najmniej połowy XIX wieku mimo widocznej chęci przedostawania się na wyższy szczebel społeczny. Słusznie więc powiedział jeden z historyków ówczesnych w dziale: „Ku czemu Polska szła” że szła ku szlacheckości, bo szlacheckość to wiara w człowieka – a to jest zarodek prawdziwej demokracji, to dążenie do czegoś wyższego i lepszego z własnego popędu (Artur Górski) Laboriosus chciał być honestus i famatus, nobilis, drobna szlachta chciała być generosus nobilis, a wszyscy chcieli dorównać w dążeniu do szlacheckości – magnificis!
W drugiej połowie XVIIIw. wieś była w rękach rodziny Wesslów. Z fundacji Ludwiki z Bieganowskich Stanisławowej Wesslowej, starościny golubskiej w 1763r. wybudowano nowy kościół w miejsce drewnianego kościółka, który spłonął w poł. XVIIw. i który odbudowano ok. 1693r.
1. Do magnificios warstwy szlachty legitymowanej należeli:
Ślubowie:
 • 1695/20 - Franciszek Żabicki i ż. Ewa z Łopackich, notariusz zakroczymski, dużo dzieci;
 • 1712/4 - ślub Kazimierz Nowosiecki? i Katarzyna Żabicka;
 • 1717/3 - ślub Jan Strzembosz? i Barbara Żabicka;
 • 1718/5 - ślub Antoniego Radzickiego z Kunegundą Żabicką i odtąd w Ślubowie Radziccy;
 • 1723r. - Zbigniew Żabicki vexillegus Zakroczymski;
 • 1731r. - Ur. Joanna c. Antoni Radzicki i ż. Kunegunda z Żabickich;
 • 1742/6 - ślub Teresa Radzicka i Felicjan Ołdakowski;
 • 1743/28 - Jakub s. Felicjan Ołdakowski, pisarz zakroczymski i ż. Teresa z Radzickich;
 • 1744r. - Antoni Radzicki jako Sędzia Ziemski Zakroczymski (dziedzic na Strzegocinie);
 • 1749/3 - ślub Kazimierz Świderski i Teresa Ołdakowska;
 • 1761/12 - ślub Jan Szydłowski, venetoe i ż. Katarzyna z Radzickich;
 • 1761/7 - ślub Teodor Mokrski (Izydor?) i Rozalia Kiełpińska;
 • 1773, 1781-84r. - Józef Radzicki, podkomorzy zakroczymski i ż. Teresa z Krajewskich (dziedzic na Strzegocinie po Antonim) po 1808r. żona Antonina z Madalińskich;
Gaju:
 • 1695/6 - Stanisław Radzicki i ż. Anna
 • 1700/11 - ślub Krzysztof Kucharski i Zofia Radzicka
 • 1707 i 1709r. - Franciszek Drotowski i ż. Marianna Zofia Radzicka;
 • 1707 - ślub Albert Rzeczkowski i Marianna Modzelewska;
 • 1726/17 - Antoni Radzicki i ż. Kunegunda z Żabickich, sędzia zakroczymski;
 • 1744/19 - Jan Jezierski "Gołąbek" i ż. Magdalena Eufrozyna Myszczeńska;
 • 1749/51 - Jan Świderski i ż. Teresa z Radzickich;
 • 1761/13 - ślub Adam Worowski i Eleonora Antonowicz;
 • 1769 - Jan Szydłowski, podstoli zakroczymski i ż. Katarzyna z Radzickich;
 • 1778/20 - występują w Gaju nob. Franciszek Waśniewski i ż. Brygida, ale nie wiadomo czy to był właściciel;
 • 1805/43, 56 - Magnif. Jan Nosarzewski;
W Prusinowicach (Jurkach):
 • 1695r. - Jan Łukaszewski i ż. Agnieszka;
 • 1703r. - Józef Maruszewski i ż. Katarzyna;
 • 1707-12 - Jakub Tyska i ż. Marianna Gościmińska;
 • 1731/10 - gen. Józef Chotomski;
 • 1737 - gen. Maciej Załęski;
 • 1739/2 - ślub Józef Chotomski i Rozalia Załęska;
 • 1744/7 - ślub Wojciech Morawski i Marianna Tyska;
 • 1744 - magnif. Antoni Tyska, stolnik smoleński i ż. Teresa Rytarowska, notariuszka przemyska;
 • Ten sam występuje w aktach 1750/27 i 1761/25 - Te Prusinowice zowią się "Nokcie"
 • W aktach 1765/65 i 1770/17, czasem piszą "Prusinowice Tyskiego"
 • 1805/81 – magnif. Paweł Jerzmanowski i Elżbieta z Konińskich
Brulinach Falkowicach:
 • 1702/3 - Mateusz Dłutowski i ż. Dorota;
 • 1735/5 - ślub Jakub Zaleski i Katarzyna Grębicka;
 • 1742/13 - Magnif. Antoni Pajewski, stolnik czernihowski i ż. Antonina;
 • 1757/13 - Antoni Maruszewski i Katarzyna Bieńkowska;
 • 1803/67 – magnif. Dawid Ostaszewski;
Brulinach:
 • 1696/4 - Szymon Klukowski i ż. Agnieszka;
 • 1797/42 - Gen. Stefan Mdzewski, podkomorzy zakroczymski;
Brulinach Wielkich:
 • 1735/6 - ślub Kazimierz Ostaszewski i Katarzyna Gołkowska;
Smolechowie:
 • 1697/16 - Aleksander Strzeborski? i ż. Anna ze Strzemieckich;
 • 1697/16 - ur. magnif. Ślubowski? Stanisław Stefan Adam Dominik;
 • 1703/15 - Jan Łukaszewski i ż. Agnieszka;
 • 1706/27 - Paweł Puczeński? i ż. Anna Ramocka;
 • 1710/16 - Paweł Gulczewski, podsędek zakroczymski i ż. Anna
 • 1726/20 - Nob. Bartłomiej Zembruski i ż. Agnieszka;
 • 1752/2 i 1754/19 - Jan i Marianna Kamieńscy magnif jure castr. Ciechanov.
 • 1761/22 - Franciszek Mostowski i ż. Marianna Sowieńska;
 • 1771 - Franciszek Mostowski;
Modzelach Rakach:
 • 1741, 1737 - Gen. Paweł Wiśniewski i ż. Franciszka Kozicka;
 • 1743/33 - Gen. Jan Kamieński i ż. Teresa Łopacka;
 • 1757/21 - Gen. Antoni Zakrzewski i ż. Marianna Łopacka (ślub 1756/10);
 • 1784/6 – Gen. Jan Pęczkowski, stolnik przasnyski;
 • 1798/23 – magnif. Paweł i Marianna z Kozickich Gostkowscy;
Modzelach Bielnych:
 • 1697/10 - ur. Franciszek Hubert s. Andrzej Modzelewski i ż. Zofia;
 • 1701 - Jan Modzelewski z Modzel zostaje burgrabią zakroczymskim;
 • 1710/5 - ślub Mateusz Mieszkowski i Anna Modzelewska;
 • 1717/7 - Adam Modzelewski i ż. Marianna Ślubowska (ślub 1711/4);
 • 1736/32 - Igańscy?
 • 1736/1 - ślub Mateusz Kownacki i Ewa Igaczewska?;
Jabłecznikach Kościelnych:
 • 1695 - Albert Lisiewski i ż. Anna;
 • 1695 - Albert Jabłecki i ż. Marianna z Bąkowskich;
 • 1695 - Stanisław Jabłecki i ż. Elżbieta;
 • 1703 - Piotr Karczewski i ż. Anna Lisiewska;
 • 1739/19 - Franciszek Kaczeński;
 • 1740/13 - ślub Franciszek Kaczyński i Ludwika Łodzińska;
Jurzynku:
 • 1743/27 - Gen. Ludwik Lasocki i ż. Marianna Modzelewska;
 • 1750/22 - Gen. Stanisław Nakielski, burgrabia ciechanowski i ż. Marianna Modzelewska;
 • 1751/11 - ślub Marian (Marcjan) Kosiński i Ludwika Pajewska;
 • 1753/9 - ślub Stanisław Miączyński i Marianna Łopacka;
 • 1756/25 - magnif. Franciszek i Ludwika Ślascy;
 • 1778 - Gen. Antoni Lasocki i ż. Cecylia Paprocka;
 • 1797/20, 79 – magnif. Wojciech Wojsław z żoną Marianną z Rapackich;
Gołębiach:
 • 1702/24 i 1703 - Albert Kędzierzawski i ż. Ewa z Brudzińskich;
 • 1714/4 - ślub Albert Żebrowski i Ewa Kędzierzawska;
 • 1753 - Gen. Mikołaj i Magdalena Kędzierzawscy;
Chmielewie:
 • 1703/11 - ślub Albert Smosarski i Zofia Chmielewska;
 • 1705/9 - ślub Jan Rostkowski i Anna Kamińska;
 • 1709/31 - gen. Jan Rostkowski i ż. Anna Kamińska;
Godaczach Zalesie:
Pod tą nazwą figuruje w 1698r. i mają nobiles:
Tomasz Słończewski i ż. Katarzyna Smoszewska;
W 1698 mianują się również Godacze Magna i Godacze Dolne i w nich: Bogusławscy, Wyrzykowscy, Godaczewscy, Konarzewscy (1715r.)
Klukowie:
 • 1755/9 - ślub Wojciech Maruszewski i Franciszka Obrębska;
 • 1763/11 - ślub Jakub Obrębski i Barbara Kędzierzawska;
Wyrzykach:
 • 1753/2 - ślub Jan Różycki i Łucja Wyrzykowska;
Świeszewie par. Nasielsk w 1752r. mieszkał Paweł i Joanna Oborscy, Burgrabia zakr.
2. Do Nobiles należała wszystka drobna szlachta zamieszkała po wsiach szlacheckich. Były to m.in. wsie Wyrzyki, Świercze, Godacze, Bruliny, Modzele. Do starych rodzin tego okresu, których nazwiska i dziś się spotyka (1928r.) należały rodziny:
 • Na Wyrzykach - Wyrzykowscy z różnymi przezwiskami jak np. 'Klimek', Grabińscy, Ślascy, Grabowscy, Chojnowscy, Modzelewscy, Skarżyńscy, Mieszkowscy, Ślubowscy;
 • Na Świerczach - 'Siłkach', 'Kotach', 'Kocmach' zamieszkiwali Świerczewscy, Niesłuchowscy, Wyrzykowscy, Chmielewscy, Błędowscy, Gołębiewscy, Skarżyńscy, Modzelewscy, Roman, Mączewscy, Wierzbiccy, Jankowscy,
 • Na Brulinach - Góreccy, Klukowscy, Ostaszewscy, Tyskowie, Maruszewscy, Szulborscy, Brulińscy, Wyrzykowscy, Drążdżewscy, Dłutowscy, Karwowscy, Dziedziccy;
 • Ostrzyniewa - Ostrzyniewscy "Koziki", Niesłuchowscy, Osieccy;
 • Gołebiach - Gołębiewscy, Wyrzykowscy, Niesłuchowscy, Gnatowscy, Zakobielscy, Modzelewscy, Żebrowscy;
 • Godaczach - Wyrzykowscy, Słończewscy, Żebrowscy, Komorowscy, Kędzierzawscy, Ostaszewscy, Obidzińscy;
 • Wyrzyki Pękale - Wyrzykowscy, Kalinowscy;
 • Wyrzyki Odoje - Drążdżewscy;
 • Na Kałęczynie - Ślubowscy, Jakubowscy;
 • Na Modzelach Kubicach - Gołymińscy, Modzelewscy, Gołębiewscy, Głowaczewscy;
 • Na Modzelach Żelazach - Modzelewscy;
 • Olszewa i Brulin - Jezierscy "Gołębie"
 • Gaju - Goryszewski i Modzelewscy z Modzel Raków
Jankowscy nobiles wymienieni w indeksach par. Klukowo:
 • 1702/7 - Klukowo-Kopcie - Ignacy Jankowski ur. 19.02.1702r. s. ?M. Jankowskiego i ?Ewy Gierzyńskiej (?x1769 Klukowo - 2ż. Marianna Czarnecka);
 • 1742/48 - Świercze-Koty - Antoni Jankowski ur. 1.12.1742r. s. Ludwika Jankowskiego i Barbary Komorowskiej, chrzestni: Antoni Komorowski i Marianna Purzycka;
3. Do Laborious należała służba dworska, nazywana czasami "subditi generosis vel magnifici xx". W wielu przypadkach służba ta nie miała nazwisk, czasami miała przezwiska, od których potem formowały się właściwe nazwiska. Nazwiska sformowane były od zajęć np. Szewc, Kucharz, Płuciennik, Młynarz, Woźny, Kowal, itp. W okresie 1750 - 84 nazwiska służby były już uformowane np. Owczarek, Pastuch, Szewczak, Kowalczyk, Woźniak itp. Czasami na służbie inter laborjosos spotykało się i Nob. Lab. ale bardzo rzadko.
Te trzy warstwy ludności żyły swojm odrębnym życiem. Magnificies wspierali w sprawach religijnych magnifices i generosis. Szlachta drobna, nobiles, wspierała szlachtę, a znów służba, laboriosi wspierała nawzajem siebie (wspieranie rozumiane, jako udzielanie się w roli chrzestnych i świadków).
W przełomie 18/19 wieku ze starych rodów klukowskich należących do wyżej wymienionych stanów żyły:
·        1785r. - Zarębowie w Świerczach;
·        1786r. - Wasiakowie w Smolechowie (w XXw. Klukówek);
·        1786-1808 - Smutkiewiczowie w Świerczach i Smolechowie (w XXw. Klukówek);
·        1786 - Jerzołkowscy w Prusinowicach (w XXw. Bruliny);
·        1793 - Goryszewscy w Modzelach Rakach (w XXw. Pekale);
·        1794 - Jaskułowscy w Gaju;
·        1795 – nob. Morawscy w Wyrzykach Małych do poł. XXw.
·        1797 – gen. Zalewscy w Ostrzyniewie do poł. XXw.
·        1797 – gen. Góreccy w Pękalach do poł. XXw.
·        1801 – gen. Bórscy w Wyrzykach Małych do poł. XXw.
***
Małżeństwa znamienitych osób:
 • 1751/11 Jurzynek - Marian Kosiński, burmistrz zakroczymski i Ludwika Pajewska, stolnikówna czernihowska;
 • 1761/12 Ślubowo - Jan Szydłowski, notariusz z. zakroczymski i Katarzyna Radzicka;
 • 1772/6 Jurzynek - Aleksander Wołowski i Zofia Łempicka, podczaszanka zakroczymska;
Pochowani w Strzegocinie, na cmentarzu przy kaplicy klasztoru oo. Bernardynów:
 • Gen. Marianna Tyska z Prusinowic roku 1738;
 • Gen. Ludwik Łopacki z Jurzynka roku 1752;
Epitafia w Kościele Strzegocińskim w XVIIIw.:
 • Gen. Kunegundy z Zabickich Radzickiej zm. 1786r.;
 • Gen. Józefa Radzickiego, podkomorzego zakroczymskiego, zm. 1793r.;
Moralność w latach dawniejszych była dość surowa, w latach 1695-1741 tylko kilka razy zanotowano "incogni parentes" i to głównie w warstwie laboriosis i rzadziej nobilis. W przełomie wieku 18/19 wpisywano „illegitimi thori” i średnio na rok było 4 takie przypadki. W 1804r. było 12 takich wypadków.
Bliźnięta – rodziły się średnio 2 na rok.
Pisownia nazwisk w XVIIIw. była niewyrobiona Np. Gurscy, Gorecki, Swirczewski, Świderski itp. taką też pisownię utrzymałem w skorowidzu. Laboriosos nie mieli nazwisk. W przełomie wieku 18/19 już wszystkie warstwy posiadały wpisane swoje nazwiska.
Imiona na Chrzcie dawano stare, niewyszukane: Michał, Barbara, Jadwiga, Maciej itp. Jeżeli dawano dwa to łącznie np. Filip Neriusz, Jan Nepomucen, Szymon Tadeusz, Stanisław Kostka, Franciszek Salezy, w latach 1783-1812 dawano Andrzej, Barbara, Katarzyna. Często dwa imiona oraz raz w 1809/55 Piotr Napoleon Sieklucki z Wyrzyk.
Kapelania w Ślubowie była już w 1740r. Kapelanem u Antoniego Radzickiego, sędziego zakroczymskiego był ks. Jan Płoski; w aktach 1797/26 i 59 występuje kapelan brat Mateusz, w 1811/52 przy Chrzcie Św. Radzikowskiego był Kapelan ks. Nikodem Mazuchowski.
Zaświadczenie – w księdze z lat 1786-91 jest notka ks. Aleksa z 1823r. o tym, że księgi zostały spalone podczas przemarszu wojsk francuskich. Brak aktu chrztu Walentego Jaskułowskiego, który odtworzono ponownie.
Organista przy kościele - w 1719-22r. Antoni Kępiński; w 1738-40r. Jan Pijanowski; w 1775-93r. Adam Świtalski; w 1798r. Jan Kostrzewski, w 1804-11 Paweł Gostkiewicz.
Karczma jak wynika z aktu 1727/9 była w Ślubowie;
Szkoła - z akt z 1702r. wynika, że w Klukowie była szkoła. Nauczyciele w 1701r. Jakub Truszyński, potem był Paweł Rozbicki w 1708r.
Zaraza (pestis) - w 1712r. w folwarku Gaj wybuchła epidemia zarazy, było dużo ofiar.
***
Opracowanie uzupełnione i poprawione W-wa 2017r.

czwartek, 8 lutego 2018

Spis wsi Mazowsza Północnego cz. zachodnia

Spis wsi Mazowieckich

Nazwa Nazwa dod. Jedn.ter. Parafia Gmina XVIw. 1778 1817 1827 1875 1859 KK SGKP 1920 Uwagi
Adamowo - - - Nasielsk - - - - - - - x - -
Amalia - - - Ojrzeń - - - - - - - x - -
Andzin - - Cieksyn - - - - - x - - x x -
Anielin - folw. Gzy - - - - - - - - x - do Garnowo
Antonowo Korzeń - - Sochocin - - - - - - - x - -
Arcichów - - Serock - - x - - - - - - - Arciechowo
Awelin - - Cieksyn - - - - - - - - - - Awielin
Baby - - Ciechanów Ojrzeń - - - - - - x x x -
Bacze - - Pałuki - - - - x - - x - - -
Baczki - - Winnica - - - x - - - - - - -
Baraki Wolińskie - - Sochocin - - - - - - - x x -
Barcice - - Serock - - - x - - - - - - -
Bardony Brzozowe - Ciech - - - - - - - x - - -
Bardony - - Ciech - - - - x - - - x - -
Barłotty - - Zielona Przasnysz - - - x - - - - x Bartołdy - XXw.
Bartłomieje - - Łopacin - - - - - - - x - - Budy Krogulskie
Bądkowo - - - Sońsk - - - - - - - - x Bątkowo
Bątkowo - - - Sońsk - - - - - - x - Będków
Begno - - Szyszki - x x x - - - x x x -
Białowierza - - Pułtusk Pułtusk - - - - - - x - x Białowieża
Biedrzyce Stara Wieś - Winnica - - - x - - - - - - -
Bielany Budy - Winnica - - x x - x - x x x Bielańskie Budy 1875
Bielany - - Winnica - - x - - - - x - x -
Biele Brzeźnica folw. Sochocin - - - - - - - - x - 1807; 1859
Biele Brzeźnica - - Sochocin - - - - - - - - - 1807
Biele - - Wierzbówiec z.płońska - x - - - - - - - -
Bielin - - Ciechanów - x x x x - - x x x Bielino
Bieńki Bucice - - Sońsk - - - x - - x x - -
Bieńki Karkuty - - Sońsk - - - x - - - x x -
Bieńki Skrzekoty - Sońsk Sońsk - - - - - - x - - Szczekoty
Bieńki Śmietanki - - Sońsk - - - - - - - - x -
Bieńki Żarny - Sońsk - - - - x - - x - - Żarnów
Biskupice - - N.Miasto - - - - x - - - x - -
Błędostowo - - Pokrzywnica Nasielsk - x x - - - x - x Błędostów
Błędowo - - Cieksyn - x - - - - - - - - 1877
Bogucin - - Pałuki - x - - x - - - - x -
Bolencin - karczma Królewo - x - - - - - x - x Bolęcin
Borkowo - - Cieksyn - x - - - - - x - x al.. Borutowo
Borze Biernaty - Gzy - - x - - - - - - - -
Borze Bliźnięta folw. Szyszki - - - - - - - - x - 1877
Borze Bogusze - Gzy - - x - - - - - - - -
Borze Marcisze - Gzy - - - x - - - x - - Marcysie
Borze Przechy - Gzy - - - - x - - x - x Bzechy - 1775
Borze Pyzniaki - Gzy - - x - - - - - - - -
Borze Strumiany - Gzy - - x x - - - - - x -
Borze Wielnięta - Gzy - - x - - - - - - - -
Borze - - - ?Gzy - - - - - - - - - -
Brodowo Bąboły - Winnica - - x x x - - - - x Bomboły - 1827
Brodowo Kuce - Winnica - - x x - - - x - x -
Brodowo Kuczyno - - ?Świercze - x - - - - - - - -
Brodowo Wity - Winnica - - x x - - - x x x Witty
Brodowo Żyłki - Winnica - - x x - - - x x x -
Brody - - - Płońsk - - - - - - x - - Czarnowo
Brodzięcin - - Kraszewo Ojrzeń x - - x - - - x x -
Bronin - - Nasielsk - - - - - - - - x - Braninek - XXw.
Bronisław - folw. - Ojrzeń - - - - - - x - x Łabędy
Broszki - - Winnica - - - x - - - - - - Zbroszki
Brulino Falkowice - Klukowo - - - - x - - - x - Bruliny - 1859; do 1877
Brulino Średnie - Klukowo - - - - x - - - x - -
Brulino Wielkie - Klukowo - - - - x - - - x - -
Bruliny - - Klukowo - - - - - - - x - - Brolino - 1807
Brzeźnica - - Wierzbówiec? N.Miasto x - - - - - - x - -
Bucice Biecłki - - Sońsk - - - - - - x - - Bieńki-
Bucice - - Ciechanów - - - - - - - - x - Bieńki-Bucice - 1827
Budy Bielańskie - Winnica - - - x x - - - - x -
Budy Ciepielińskie - Pokrzywnica - - - - x - - x - x Ciepielin
Budy Dębiny - - Kozłowo - - - - - - - x - -
Budy Gutarzewskie - Sochocin - - - - x - - - - - 1877
Budy Krogulskie - Łopacin ? - - - - n - - x - - -
Budy Kucharskie - Królewo - - - - - - x - - - Kuchary
Budy latonice - - N.Miasto - - - x - - x - - -
Budy Łossowskie - Pokrzywnica - - - - x - - - - - -
Budy Miszewskie - N.Miasto - - - - x - - - - - -
Budy Orzechowskie - - Orzechowo - - - - - - x - - -
Budy Popowskie - Nasielsk Popowo - - - - - - x - - -
Budy Przewodowskie - Przewodowo - - - x - - - - - - -
Budy Siennickie - Nasielsk Nasielsk - - - - - - x - x -
Budy Smogorzewskie - Smogorzewo - - - x - - - x - - -
Budy Stawki - - ?Gołymin - - - - - - x - - ?Stawki
Budy Studziańskie - Nasielsk - - - - - - - - - - 1877
Budy Zbroszkowskie - Winnica - - - - x - - - - x -
Budy Ciemniewskie - Sochocin Sochocin - - - - - - - x - 1877
Bulkowo - - Winnica - - x x - - - x - x -
Burkaty - - - Sońsk - - - - - - x - x -
Burza Młyn - ? - - - - - - - x - - -
Bylice - - Klukowo - - - - - - - x - x -
Byszewo Wygoda - - Karniewo - - - - - - x - x -
Byszewo - - - Karniewo - - - - - - x - x -
Chalinin - - - Sochocin - - - - - - - - - 1900
Chlebiotki Łyczno - Nasielsk - - - - - - - x - - -
Chlebiotki Olszynko - - Nasielsk - - - - - - x - - -
Chlebiotki - - Nasielsk - - - - - - - x - - -
Chmielewko - - Nasielsk - - - - x - - - - - 1885
Chmielewo Małe ; Wielkie - Klukowo - - - - x - - x - - -
Chmielewo - - Grzebsk - - - - - x - - - - -
Chmielewo - - Nasielsk - - - - - - - x - x -
Chmielewo - - - Przemiarowo - - - - - - x - - -
Chroszczewo - - Ciech. - - - - x - - - - x Chruszczewo - XXw
Chrościce Łyczki - Sońsk Sońsk - - - - x - - x - -
Chrościce Wielkie - Sońsk Sońsk - - - x x - - x - -
Chrościce - - Sońsk - - - - - - - x - x -
Chrubin - - Ciech. - - - - - - - - - - Krubin - 1807
Chrusciele - folw. - Gołymin - - - - - - - x x -
Chrzanowo - - Ciech - - - - - - - x - x Chrzanów
Chrzczynno - - Nasielsk - - - - - - - - x x Chrcynno - 1859
Ciechanów - - Św.Jana Chrz. - x x x x x x x x x -
Ciechnówka - - - Nasielsk - - - - - - - - - 1900
Cieciorki - - - Sochocin - - - - - - - x - Cieciórki - XXw
Cieksyn - - loco - - x - x - - x x x Ciexyn
Ciemniewko - - Ciemniewo Sońsk - - - - - - x - x -
Ciemniewo - - loco - - - x x x - x x x -
Ciemniewo - kol Sochocin - - - - - - - x - x -
Ciepielin - - Pokrzywnica - - x - - - - x - x Budy Ciepielińskie
Ciepielin - - Dzierzenin - x - - - - - - - - -
Cisówka - - Gzy - - - - n - - - - n -
Czajki - - Cieksyn Nasielsk - - - - - - x - x Czayki
Czarnostowo - - Szwelice Karniewo - - - - - - x - - -
Czarnoty Wielkie ; Małe - - N.Miasto - - - - - - x x x -
Czarnów - - Serock - - x - - - - - - - -
Czemniewo - - - N.Miasto - - - - - - - x - Czerniewo?
Czepielin - - Zegrze - - - x - - - - - - Ciepielin
Czernice - - Pałuki - x - - x - - - - x -
Czernie Małe - - N.Miasto - - - - - - x - - -
Czerwona Karczma - Klukowo - - - - - - - - - - 1849
Czyczyce - - ? - - - - - - x - - - 1807
Ćwiklin - - Sarbiewo Sochocin - x - - - - - x - -
Ćwiklinko - - Sarbiewo z.płońska - x - - - - - - - -
Damięta Nawroty - - Sońsk - - - x - - x x - Narwołty - 1827
Damięta Prosty - - Sońsk - - - x - - x x - Prostki - 1827
Damięta Przasty - - Sońsk - - - - - - x x - -
Damięty - - - Sońsk - - - - - - x - x Damięta - KK
Dąbrowa - osada - Ojrzeń - - - - - - x - x -
Dąbrowa - - - Nasielsk - - - - - - - x - -
Dąbrowa - - Serock - - - x - - - - - - -
Dąbrówka - - Kraszewo Ojrzen - - - - - - - - - 1920
Dembe - - Zegrze - - x x - - - x x x Dębe
Dembinka Czajkowska - Nasielsk - - - - - - x - - - Czajki - 1859
Dembinki - - - Nasielsk - - - - - - x x x Dębinki
Dębiny - - - Zatory - - - - - - x - - Grochy; Budy- (1920)
Dębowa Łąka - - Nasielsk - - - - - - x - - -
Długołęka - - Pałuki - - - - x - - x - x -
Dobki - - Pałuki - - - - - - - x - - Murawy?
Domosław - fol. Winnica - - x x - - - x - x -
Drążewo - - Sońsk - x - - - - - x x x Drozewo - XVIw
Drożdzyn - - Sochocin - - - - - x - - - - -
Dzbannica - - Dzierżenin - - x x - - - x - x Dzbanice
Dzboń - - Pałuki - - - - x - - x - x Dzbonie - XXw.
Dziarno - os. Szyszki Gołebie - - - n - - n x x od 1875
Dziedzicki - - Gzy - - - - n - - - - - -
Dzierżanowo - - - Szelków - - - - - - x - x -
Dzierżenin Wierzbica - Dzierżenin - - x - - - - - - - -
Dzierżenin - prob. loco Gzowo - x x x x - x x x -
Falbogi Wielkie; Małe - Cieksyn - - - - - - - x - - Błedówko- (1920)
Falbogi - - Kroczewo - - x - - - - - - - -
Florentynowo - folw. - Modzele - - - - - - x x - -
Folkowice - Brulin- Klukowo - - - - - - - x - - Falkowice - 1807; mapa ros.1820
Gadowo - - Cieksyn - - - - - - - x - - Dobra Wola - 1920
Gaj - - Klukowo - - - - - - - x - x Gay - KK
Galimin - - - Ojrzeń - - - - - - x - - -
Gałązka - - - Ojrzeń - - - n - - x - - -
Garnowo Kowalewskie - Gołymin - - - - - - - - - - 1781
Garnowo Obydwie - - Gołymin x - - x - - x - - Gadnowo - XVIw.
Garnowo Skierdy - Gołymin - - - - - - x - - - Skierdy - 1890
Garnowo Stara Wieś folw. Gołymin - - - - - - - x - - -
Garnowo - - Gzy - - - x - - - x - x -
Gawłowek - - - Modzele - - - - - - - x - -
Gawłowo - - Cieksyn - - - - - - - x - x -
Gąsiorowo - - do 1847 loco Winnica - x x - - - x - x -
Gąsiorówko - - loco - - x x - - - x - x -
Gąski - - Ciechanów - - - - x - - - - x -
Gąsocin - - Sońsk - - - - - - - x - x Gąseczyno
Glice - - Nasielsk Nasielsk - x - - - - x - - Glinie Wlk. Mł. - 1778?
Glinice Małe; Wielkie - Winnica - - x x - - - - - - -
Głodowo - - Nasielsk Nasielsk - - - - - - x x x też Głodówek
Głodowo Glice - Nasielsk Nasielsk - - - - - - x - - 1847
Głodowo - - - Kleszewo - - - - - - x - x -
Głodówko - - Nasielsk - - - - - - - - - - 1845
Głódki - - Szwelice - - - - - - - x - x -
Gnaty Bemboły - Winnica - - x - - - - - - - -
Gnaty Dziwy - Winnica - - x x - - - - - - -
Gnaty Gromadzkie - Winnica - - - - - - - x - - -
Gnaty Lewiski - Winnica - - x x - - - x - x -
Gnaty Szczerbaki - Winnica - - x x - - - x - x -
Gnaty Waszki - Winnica - - x x - - - x - x Wawrzki - L1775
Gnaty Wieśniany - Winnica - x x x - - - x - x -
Gnaty Zarazy - Winnica - - x x - - - x - x -
Godacze Dolne - Klukowo - - - - - - - x - x -
Godacze Drzeczki - Klukowo - - - - - - - - - - 1823
Godacze Górne - Klukowo - - - - - - - x - x -
Godacze Wielkie - Klukowo - - - - n - - - - - -
Gogole Steczki - Pałuki - - - - x - - x - x -
Gogole Wielkie - Pałuki - - - - x - - - - x -
Gogole - - Pałuki Gołymin - - - - - - x - x -
Golądkowo - folw. Winnica - x x x - - - x - x -
Goławice - - Pomiechowo Nasielsk - - - - - - - x x -
Gołębia - Karczma - Modzele - - - - - - x - - Gołębie
Gołębie - - Klukowo - - - - - - - x - x Gołembie - 1807
Gołotczyzna - - Sońsk - - - - - - - x - x -
Gołoty - - Ciechanów - - - - - - - x x x -
Gołymin - - loco loco x x x x x x x x x -
Gortaty Młynik - Szyszki - - - x - - - - - - -
Gortaty - - Szyszki - - - x - - - x - - Gotardy - XXw.
Gorysze - - Ciechanów - - - - x - - - - x -
Gorzynko - - - Modzele - - - - - x - - - 1807
Gostkowo - - Pałuki Gołymin x - - x - - x x x -
Gostkowo - - Sońsk - - - - x - - - - - -
Gostolin - - Kroczewo - - x - - - - - - - -
Gostymin - - Kraszewo - - - - x - - - - - Gostomin - 1932
Gościejewo - - Szwelice - - - - - - - x - x -
Gościmin Bartłomieje - N.Miasto Modzele - - - - - - x - - 1920
Gościmin Stara Wieś - - Modzele x - - - - - - x - -
Gościmin Wielki - N.Miasto Modzele - - - - - - - x x -
Gościmin Zawady - - Modzele x - - - - - - x - -
Gotardy - - Szyszki - - - - - - - - - x Gortaty
Góra Pniewska - Nasielsk - - - - - - - - - - -
Górki Baćki - Winnica - - x x - - - x - x Baczki
Górki Duże - Winnica Winnica - - - - - - x - x -
Górki Gosy - Winnica - - x - - - - - - - -
Górki Gromadne - ? ?Winnica - - - - - - x - - -
Górki Wielkie - Winnica - - x x - - - - - - -
Górki Witowce - Winnica - - x x - - - x - x -
Grabie - - - N.Miasto - - - - - - x - - 1920
Grabie - - - Płońsk - - - - - - - x - -
Grabowiec - - Pułtusk - - - - - - - x - x -
Graby - os. - Ojrzeń - - - - - - x - - -
Grochy Bończe - Gzy - - x - - - - - - - -
Grochy Górki - Gzy - - x - - - - x - x Gorki
Grochy Imbrzyki - Gzy - - x x - - - x - x Jembrzyki - L1778
Grochy Krupy - Gzy - - - x - - - x - - -
Grochy Myszki - Gzy - - x x - - - x - - -
Grochy Serwatki - Gzy - - - x - - - x - x -
Grochy Starawieś - Gzy - - x x - - - x - - -
Grodzice - - Ciechanów - - - - - - - - x - Grędzice - XX / Grzędzice
Gromadzyn - - Gromadzyno Sochocin x - - - - - - x x -
Gromino - - Przewodowo - - x x - - - x - x Gromin
Gromino - fol. - Winnica - - - - - x - - - 1856
Grzymały - - Gzy - - x - - - - - - - -
Gucin - - Strzegocin Modzele - - - - - - - - - 1920
Gumowo Szlacheckie - Sulerzysz - - - - - - - x - x -
Gutarzewo - - - Sochocin - - - - - - - x - -
Gutkowo Leśniczy - Łopacin - x - - - - - x - - Gotkowo
Gutków - - Łopacin Ojrzeń - - - - - - x - x Gutkowo
Guty Kolonia - Zegrze - - - x - - - - - - -
Gzowo - - Dzierżenin loco - x x - - - x - x -
Gzy Kruki - Gzy - - x - - - - - - - -
Gzy Wiśniowa - Gzy - - - - - - - x - x -
Gzy - - loco loco x x x x x x x x x -
Idzikowice - - Królewo - x - - - - - x - x Idziki - XVIw.
Izbica - - Zegrze - - x x - - - - - - -
Jabłeczniki Jackowo - Klukowo - - - - - x - - - - Jackowo
Jabłeczniki Kamienne - - Świercze - - - - - - x - - -
Jabłeczniki Kościelne - - Świercze - - - - - - x - - -
Jabłeczniki - - Klukowo - - - - - - - x - x -
Jachronka - - Zegrze - - x x - - - - - - -
Jackowo - - Nasielsk Gołebie - - - - - - x - x -
Jackowo - - Serock - - x x - - - - - - Jachowo - 1817
Jadwisin - - - Serock - - - - - - - - x -
Janki - - Popowo Serock - x x x - - - - - -
Jankowo - w. Czerwińsk Czerwinsk x x x x - - - - - w dok. 16w. Janikowo/Bolesta?
Janki - - Barcice z.nurska x x x x - - - - - gn. Korabici Jankowscy
Janikowo - w Gumino Dzierzązna - - - n - - - x - zw. Jankowo
Janowo - - Kroczewo Zakroczym x x - - - - - - - -
Janów - kol. Łopacin - - - - - - - x - - -
Janówek - - - Czosnów - - - - - - x - x k/Nowy Dwór Maz.
Janówka - - Łopacin Sońsk - - - x - - x - - Janówko - 1900
Jaskołowo - - Nasielsk Nasielsk - - - - - - x x x Jaskłowo - KK
Jesionka - - - Sochocin - - - n - - x - - -
Jeżewo - - - Pułtusk - - - - - - x - x -
Jeżewo - - - Płońsk - - - - - - - - - -
Jędrzejewo - - - Sochocin - - - n - - - - x -
Joniec - - loco Szumlin x - - - - - x - x -
Julianowo - folw. - Modzele - - - n - - - x - -
Jurzynko - - Klukowo Modzele - - - - - - x - x Modzele-Jurzynek
Jurzyno - - - Modzele - - - - - - x - - Jurzyn
Kacapy - - - Pułtusk - - - - - - - - - 1900
Kacice - - Pułtusk - - - - - - - x - x -
Kadłubówka - - - N.Miasto - - - - - - x - x 1900
Kalki - - - Ojrzeń - - - - - - x - x Kałki
Kałęczyn Przepitki - Królewo - - - - - - - x - - -
Kałęczyn Stary - - Gołymin - - - - - - x x x -
Kałęczyn - - Klukowo - - - - - - - x - x k/Bylic
Kałęczyn - - Gzy - - x x - - - x - x vel. Ołdaki
Kałęczyn - - N.Miasto Ciech. x - - - - - - - - Kalęczin - XVIw.
Kamionna - - Winnica - - - x - - - x - x -
Kanie - - Nasielsk - - - - - - - x - - Kania Góra - 1920
Karczewka - - Łopacin - - - - - - - x - - Karczówka
Kargoszyn - - Ciechanów - - - - x - - - - x -
Karniewko - - Dzierżenin - - x x - - - - - - Karniewek - 1817
Karniewo - - loco Maków x x x - - - x - x -
Karolinowo - - - Modzele - - - n - - - x x -
Kątne Cygany - Nasielsk Nasielsk - - - x - - x x x -
Kątne Wietrzniki - Nasielsk Nasielsk - - - - - - x x - -
Kąty - - Pałuki - x - - x - - x - x -
Kędzierzawice - - Nasielsk - - - - - - - x - x -
Kępa - - Płońsk Sochocin - - - x - - - x - -
Kęsy Borki - Gzy - - x - x - - - - - Burki - 1880
Kęsy Borki Wlk. - Gzy - - - x - - - - - - patrz Kęsy-Panki
Kęsy Duże - Gzy - - - x - - - - - - -
Kęsy Felicjany - Gzy - - x - - - - - - - -
Kęsy Małe - Gzy - - - x - - - - - - Wypychy
Kęsy Panki - Gzy - - x - - - - x - x Pański - 1778
Kęsy Wypychy - Gzy - - - x - - - x - x Kęsy Małe - 1817
Kicin - - - Ojrzeń - - - n - - - x x -
Kierz - - Gzy - - - - n - - - - - -
Kikoły - - Pomiechowo - - - - - - - x - x -
Klaski - - Dzierżenin - - x x - - - - - - -
Kleszewo Popławy - Kleszewo - - - - - - - x - x -
Kleszewo - dwór - loco - - - - - - x - x -
Klonowo - - Pałuki - - - - x - - - - - -
Klukowo - - loco - - - x x - x x x x -
Kobylino - - Pałuki Gołymin x - - x - - x x - Kobylin
Kokoszka - - - Pułtusk - - - - - - - - x -
Kolonia Pieścirogska - Nasielsk - - - - - - - - - - 1849
Kołaczków - - Pałuki - x - - - - - - - - -
Kołoząb - - Gromadzyn - x - - x - x x x x -
Komory Błotne - - Sońsk - - - - - - x - x -
Komory Dąbrowne - - Sońsk - - - - - - x - x -
Konary - - Cieksyn - - - - - - - x - x -
Konarzewo Bolesty - Gołymin - - - - - - - - - - -
Konarzewo Bolesty - Gołymin - - - - x - - - - x -
Konarzewo Gołąbki - Gołymin - - - - x - - x - - -
Konarzewo Marcisze - Gołymin - - - - x - - - - x -
Konarzewo Mierniki - Gołymin - - - - x - - x - - -
Konarzewo Rzeczki - Gołymin - - - - x - - x - - Reczki
Konarzewo Skosze - Gołymin - - - - x - - x - - Skuze
Konarzewo Stawki - Gołymin - - - - x - - x x x -
Konarzewo Świechy - Gołymin - - - - x - - x - - -
Konarzewo Wielkie - Gołymin - - - - x - - x - - -
Konarzewo Zawady - Karniewo - - - - - - - - - - 1877
Konarzewo - - Gołymin - - - - - - - x x - -
Kondrajec - - Sochocin - x - - - - - x - x Konraicz - XVIw.
Konstantynów - - - Ojrzeń - - - - - - x x - -
Konstantynów - - Łopacin - - - - - - - x - x -
Koryciska - - Kroczewo Zakroczym x - - - - - - - - -
Kosewo - - Nasielsk Nasielsk - - - - - - x x x Kossewo
Kosiorowo - - Szyszki - - - - - - - x - x Koziorowo par.Gąsiorowo-L;LP
Kosmy Gruszki folw. Łopacin Sońsk - - - - - - x x x Pruszki - SGKP
Kosmy Wielkie - Sońsk Sońsk - - - - - - x - x -
Kossewko Paselane - - Pomiechowo - - - - - - x - - -
Kościesze - - Szyszki - - x x - - - x - x Kosczecze - 1778
Kowalewice - - Winnica Nasielsk - x x - - - x x x -
Kowalewska Wieś - Gołymin - - - - - - - - x - lub Garnowo
Kownaty Borowe - - Ciechanów - - - - - - x - x -
Kownaty Woynowe - Ciechanów - - - - x - - x - - -
Kownaty Zendowe - - Ciechanów - - - - - - x - x Żędowe
Koziegłowy - - Pułtusk - - - - - - - x - x -
Koziminy - folw.A,B,C Płońsk Sochocin - - - x - - - x - -
Kozłowo - - Przewodowo - - x x - - - x - x -
Kozłówka - - Przewodowo - - - x - - - x - x Kozłówko - 1817
Koźniewko - - Szyszki - - - - - - - x - - Kośniewo Małe - 1820;1807
Koźniewo Dębiny - Szyszki - - - x - - - - - - -
Koźniewo Lewica - Szyszki - - x - - - - - - - opuszczona - 1778
Koźniewo Łysaki - Szyszki Sońsk - - - - - - x - x -
Koźniewo Małe - Szyszki - - - - - - - x - - -
Koźniewo Średnie - Szyszki - x x x - - - x - x Kosniewo - XVIw.
Koźniewo Wielkie - Szyszki - - - - - - - x - x -
Koźniewo - - Szyszki - - - - - - - - - x -
Krajenczyn - - Gzy - - x - - - - x - x Krajęczyn - XXw.
Kraków - - - Ojrzeń - - - n - - - x - -
Kraszewo - - loco Ojrzeń - - - - - - x - x -
Krępica - - Wrona - - - - - - - - - - -
Kroczewo - - loco - - x - - - - - - - -
Krogule Budy - - Nasielsk - - - - - - x x x -
Krogule - - - Nasielsk - - - - - - x - x -
Krościce - - Sońsk Ciech. x - - - - - - - - Chróścice Wlk - XVIw., - Łyczki
Królewo Wlk.; Małe - Królewo - x - - - - - - - x Krolewo - XVIw.
Krubin - - Ciechanów - - - - x - - - - x Krobino
Krubinek - - Ciechanów - - - - - - - - - x -
Kruczyborek - - Dzierżenin - - - x - - - - - - -
Krupka - - - Nasielsk - - - - - - x - - 1807
Krzemień Krzaki - - Karniewo - - - - - - - - x -
Krzemień - - - Karniewo - - - - - - - - x -
Krzyczki Karasie - Nasielsk Nasielsk - - - - - - x x x -
Krzyczki Pieniążki - Nasielsk Nasielsk - - - - - - x x x -
Krzyczki Szumnie - Nasielsk Nasielsk - - - - - - x x x Suminy 1847
Krzyczki Żabiczki - Nasielsk Nasielsk - - - - - - x x x Zobickie - KK
Kuchary Szlacheckie - Królewo - - - - - - - x - x -
Kuchary Żydowskie - Gromadzyno - x - - - - - - - - -
Kuchary - - Pałuki Ojrzeń? - - - x - - - x - ?Opiniogóra
Kucharzewo - - - Nasielsk - - - - - - - x - -
Kuligów - - Serock - - x - - - - - - - -
Kurzątki - - Płońsk - x - - - - - - - - Brodzicze; Habdanicze
Lajce - - Szyszki - x - - n - - - - - Ostaszewo-Lejce - XVIw.
Latonice - - N.Miasto Modzele - - - - - - x - x -
Lelewo - - Cieksyn Nasielsk - - - - - - x x x -
Lemany - folw. Pniewo - - - - - x - - - - -
Lesny - - - Ciepielin - - - - - - x - - -
Leśniczy - - - Łopacin - - - - - - x - - -
Leśniewo - - Karniewo - - - x - - - - - - -
Lgniąca - - Pokrzywnica - - x x - - - x - x -
Liberadz - - Szreńsk - - - - - - - x - x Luberadz
Lipa - - Pułtusk - - - - - - - x - x -
Lipniki Nowe - - Pułtusk - - - - - - x - x -
Lipniki - - Przewodowo - - x x - - - x - x -
Lipowiec - - Kraszewo Ojrzeń - - - - - - x x x -
Lisewo - - Joniec - - - - x - - - - x -
Lorcin - - Nasielsk Nasielsk - - - n - - x x - 1877
Lossów - - Pokrzywnica - - x - - - - - - - -
Lubienica - folw. - Pokrzywnica - - - - - - x - - Łubienica - 1900
Lubomin - - Nasielsk - - - - - - - x - x 1845
Ludwinowo - - - Serock - - - - - - - - x -
Luszczewo - Młyn - N.Miasto - - - - - - x - x Ustrzewo ?
Luszewo - - Glinojeck Płońsk - - - n x - - x - 1900
Łachany - - Nasielsk - - - - - - - x - - 1807
Łachoń - - - Winnica - - - n - - - - x Bulkowo
Łady Krajęczyno - Gzy - - x - - - - x - x Kawięczyno - 1817
Łazowizna - - Karniewo - - - - - - - - - - pod Łukowem Objaw.MB
Łempice Małe - Pokrzywnica - - x - - - - x - - -
Łempice Wielkie - Pokrzywnica - - x - - - - x - - -
Łempice Wólka - Pokrzywnica - - - - - - - x - - -
Łempice - - Pokrzywnica - - - x - - - - - - -
Łepki Janusy - Kraszewo - - - - - - - x - - -
Łepki Kryszpy - Kraszewo - - - - x - - - x - -
Łepki Sarnowagóra - Kraszewo - - - - - - - - - - 1821
Łepki Wielkie - Kraszewo - - - - - - - x - - -
Łepki - - Kraszewo Kraszewo - - - - - - x - x Łebki
Łęki - - Pałuki Gołymin - - - x - - x x x Łęg - 1827
Łopacin - - loco Sońsk x x x x x x x x x Łopacino-XVIw.
Łosowo - - Pokrzywnica - - - x - - - - - - -
Łubienica - - Pułtusk - - - - - - - x - x -
Łukowe - - Karniewo Karniewo - - - - - - x - x al.. Łukowo
Łuszczewo - - N.Miasto Modzele x - - - - - x - x -
Łyczki - - Sońsk - - - - - - - x - - Pogąsty al.. Chrościce-
Łycznia - - Nasielsk - - - - - - - - - - 1845
Łysa Góra Lisiogóra - Krasne - x - - - - - - - - -
Łysaki - - Sońsk - - - - x - - - - x Koźniewo-Łysaki
Malczyn - - Cieksyn - - - - - - - - - x -
Małe Pieńki - - Luberadz - - - - - - x - - -
Małoklęki - - Joniec z.zakr. x - - - - - - - - -
Marusy - - Sońsk Sońsk - - - - - - x - x -
Maydan Smoł. - ? Nasielsk - - - - - - x - - Miękoszyn
Mazewko - - Nasielsk Nasielsk - - - - - - x - - 1807
Mazewo - - Nasielsk Nasielsk - - - x - - x x x -
Męczenino Węgłowice - Ciemniewko - - - - - - - - - - -
Mężenino Cegłówki - Ciemniewko - - - - - - - x - - -
Mężenino Kłoski - Ciemniewko - - - - - - - x - x -
Mężenino - folw. Ciemniewko - - - - x - - x - - al.. Męczenino
Mieczki - - Ciechanów - - - - - - - x - x -
Mierniki - - - Gołymin - - - - - - - - x -
Mierzeniec - - Gzy - - x x - - - x - x -
Mieszki Atle - Ciechanów - - - - x - - x - - -
Mieszki Bardony - Ciechanów - - - - - - - - - - 1877
Mieszki Bursy - Winnica - - x x x - - x - - -
Mieszki Gostki - Winnica - - x - - - - - - - -
Mieszki Kuligi - Winnica - - x x x - - x - - -
Mieszki Leśniki - Winnica - - x x x - - x - x Leszniki
Mieszki Morgi - Winnica - - x x x - - x - - -
Mieszki Przybyły - Winnica - - x x x - - x - - -
Mieszki Rużki - Ciechanów - - - - - - - x - x Ruszki
Mieszki Wielkie - Ciechanów Sońsk - - - - - - x - x -
Mieszki Zawady - Winnica - - x - - - - - - - -
Miękoszyn - - Nasielsk Nasielsk - - - - - - x x x -
Milewo Malonki - Karniewo - - - - x - - - - - -
Milewo Nowa Wieś - Krasne - x - - - - - - - - -
Milewo Wierzchonice - Karniewo - - - - x - - - - - -
Milewo Wypychy - Karniewo - - - - x - - - - - -
Milewo - - - Sochocin - - - n - - - x - -
Miszewo Cegielnia - - Modzele - - - n - - x x - -
Miszewo Czernie - N.Miasto Modzele - - - - - - x x - -
Miszewo Dębiny - N.Miasto Modzele - - - n - - x x - -
Miszewo Strzembiska - - Modzele - - - n - - x x - -
Miszewo Średnie - N.Miasto Modzele x - - - - - x x - -
Miszewo Wielkie - N.Miasto Modzele - - - - - - x x - -
Młodzianowo - - Nasielsk Nasielsk - - - - - - x x x -
Mochty - - Smoszewo - - x - - - - - - - -
Modlin - - Zakroczym - x - x x x x x x x Moglno - XVIw.
Modzele Bartłomieje - N.Miasto - - - - - - - x x x -
Modzele Białekozy - Klukowo - - - - - - - x - - -
Modzele Białokozy - Klukowo - - - - - - - x x x -
Modzele Bilne - Klukowo - - - - - - - x - x -
Modzele Ciechawy - Klukowo - - - - - - - x - x -
Modzele Ciechawy - Klukowo - - - - - - - x - x -
Modzele Jurzynek - Klukowo - - - - - - - x - x 1832
Modzele Kozy - Klukowo - - - - - - - x - x 1807
Modzele Kubice - Klukowo - - - - - - - x x x -
Modzele Penkale - N.Miasto - - - - - - - x x x -
Modzele Raki - Klukowo - - - - - - - x x x -
Modzele Żelazy - Klukowo - - - - - - - x x x -
Modzele - - Klukowo - - - - - - - x - x -
Mogowo - - - Nasielsk - - - n - - x x x -
Mokrzyce Awielin - Cieksyn - - - - - - - - - - Awielin
Mokrzyce - - - Nasielsk - - - - - - x x x -
Monika - - Cieksyn - - - - x - - - - - -
Morawka - - Ciemniewko - - - - x - - - x - Murawki
Morgi - - Nasielsk - - - - - - - - - - 1845
Mory - szl. Dzierżenin - - x x - - - - - - -
Morysin - - - Ojrzeń - - - n - - - x - -
Mostówka - - Przewodowo - - - - - - - x - - -
Moszyno - - Pułtusk - - - - - - - x - x -
Murawy Kopcie - Ciemniewko - - - - x - - x - - -
Murawy Kuffasy - Ciemniewko - - - - x - - x - - -
Murawy Laski - Ciemniewko - - - - x - - x - - -
Murawy Wicherki - Ciemniewko - - - - x - - x - - -
Murowanka - - - Pułtusk - - - - - - - - - 1900
Nasielsk Miasto - loco loco x x x x x x x x x -
Nasielsko - - Nasielsk - - - - - - - - - - 1840
Nasiorowe Dziurawieńce - - Gołymin - - - - - - x x x -
Nasiorowo Dolne - Ciemniewko Sońsk - - - x - - - x - -
Nasiorowo Górne - Ciemniewko Sońsk - - - x - - - x - -
Niechodzin - - - Ciech. - - - x - - - - - Mazewo - 1900
Niepiekła - - Kroczewo - - x - - - - - - - -
Nieradowo - folw. Szydłowo Gołymin - - - x - - - x x -
Niesłuchy - - Sońsk Sońsk - - - - - - x - x -
Niestępowo - - Pokrzywnica - - x x - - - x - x -
Nowa Wieś - - Sońsk Ojrzeń - - - - - - x - x -
Nowa Wieś - - Nasielsk - - - - x - - - - - -
Nowe Miasto - - loco - x - - x - x x x x -
Nuna - - Nasielsk Nasielsk - - - n - - - x x Nunce - XXw.
Nużewko - - Ciechanów - - - - - - - x - x -
Nużewo - - Ciechanów - - - - - - - x - x -
Obidzino - folw. Pałuki Gołymin - - - x - - x x x -
Obrąb - - Dzierżenin - x x x - - - x x x Obręb
Obrąbka - - Pułtusk - - - - x - - - - - 1900
Obrębek - - Dzierżenin - - x x - - - - - - -
Ojrzeń - folw. Kraszewo loco - - - - - - x - x -
Okrąg - - Gzy - - - - - - - - - - -
Olbrachcice - - Pułtusk - - - - - - - x - x -
Olszak Folwark - Pułtusk - - - - - - - x - x -
Olszak Mł. Ruda Młyn Pułtusk - - - - - - - x - - -
Olszak Nowy - Pułtusk - - - - - - - x - - 1920
Olszak Pawliszewo - Pułtusk - - - - - - - x - x -
Olszynki - - - Cieksyn - - - - - - x - - -
Ołdaki - - Gzy - - x x - - - x x x -
Omięciny - folw. Joniec - x - - - x - - - - -
Opinogóra Górna - Pałuki - x - - - - - x x - -
Opinogóra Hrabska - Pałuki - x - - - - - x x - -
Orły - - Sońsk - - - - - - - x - x Damięta-Orły
Orzechowo - kol. Pomiechowo - - - - - - - x - - 1900
Orzyc - - Szelków Maków x - - - - - - - - Orzycz
Osada Budy - Cieksyn - - - - x - - - - - -
Osiek Aleksandrowo - - Gołymin - - - n - - - - x -
Osiek Dolny - Gzy Gołymin - - - - - - x - x -
Osiek Górny - Gołymin Gołymin - - - - - - x - x -
Osiek Wólka - Gołymin Gołymin - - - - - - x - - -
Osiek - - Joniec - - - - x - - - - - -
Ostani Grosz - - Ciechanów - - - - x - - - - - -
Ostaszewo Czernie - Szyszki - - x - n - - - - - Czernie
Ostaszewo Lejce al.Lewica - Szyszki - x - - - - - - - - Koźniewo-Lewica
Ostaszewo Panki - Szyszki - - x x - - - x - x Pańskie - 1817
Ostaszewo Wielkie dwór Szyszki - - x - x - - x x x -
Ostaszewo Włuski - Szyszki - - x - - - - x - x Włoski - 1778
Ostaszewo Wola Rańcza folw.A Szyszki - - - - x - - - x - -
Ostaszewska Wola - Szyszki - - x - - - - - x - -
Ostrzyniewo - - Klukowo - - - - - x - - - - -
Ośnica - - Karniewo - - - - x - - - - - -
Pajewo Celty - Pałuki Gołymin - - - x - - x - - -
Pajewo Króle - Pałuki Gołymin - - - x - - x - - -
Pajewo Rzyski - Pałuki Gołymin - - - x - - x - - -
Pajewo Szwelice - Pałuki Gołymin - - - x - - x - - -
Pajewo Wielkie - Pałuki Gołymin - - - x - - x - - -
Pajewo - - Pałuki Gołymin - - - x - - x x - -
Pawłowo - - Winnica - - - x - - - - - - -
Pągosty Łyczki - - Sońsk - - - - - - - x - -
Pątki - - Nasielsk Nasielsk - - - - - - - - - 1840
Pęchcin - - Ciechanów - - - - x - - x - x -
Pękawki - folw. Ciemniewko Gołymin - - - - - - x - - Pękawka
Pękowo - - Przewodowo Kozłowo - - - - - - x - x -
Pianowo Bargły - Nasielsk Nasielsk - - - - - x x - - 1807
Pianowo Daczki - Nasielsk Nasielsk - - - - - x x - - 1807
Pianowo Dziętki - Nasielsk Nasielsk - - - - - x x - - 1807
Pianowo Pątki - Nasielsk Nasielsk - - - - - x x - - 1807
Pianowo Stuckie - Nasielsk Nasielsk - - - - - x x - - 1807
Pianowo - - - Nasielsk - - - - - x x - - 1807
Piaski - - Szyszki - - - - n - - - - - -
Piski - - Pniewo - - - - - x - - - - -
Pieścirogi - - Nasielsk Nasielsk - - - - - - x - x -
Piskornia - kol.niem. Pokrzywnica - - - x - - - x - x -
Płocochowo - - - Pułtusk - - - - - - x - x -
Płońsk - m-sto loco - x x x x x x x x x -
Pniewo - - Nasielsk Nasielsk - - - - - - x x x -
Pniewska Górka - - - - - - - - - - x - XIXw. Do Nasielska
Pobyłkowo Duże - Dzierżenin - - - x - - - - - - -
Pobyłkowo Małe - Dzierżenin - - - x - - - - - - -
Pobyłkowo Stare - Dzierżenin - - - x - - - - - - -
Pobyłkowo - - Dzierżenin - x x x x - - x x x -
Pogąsty - - Sońsk Sońsk - - - - - - x x x Pągosty
Pogorzelec - - Dzierżenin - - x x - - - - - - -
Pokojewo Łaguny - Pałuki - - - - x - - - - - -
Pokrzywnica - - loco - - x x - - - x - x -
Pomaski Kownaty - Szwelice - - - - - - - x - x -
Pomaski Sikuty - Szwelice - - - - - - - x - x -
Pomaski Wielkie - Szwelice - - - - - - - x - x -
Pomorko - - Pałuki - - - - x - - x - - Pomorek -KK
Pomorze - - Pałuki - - - - x - - x - x par. Ciechanów - XVIw.
Poniaty Cibory - Winnica - - x x - x - - - - -
Poniaty Duchniki - Winnica - - x x - x - - - - -
Poniaty Kamionna - Winnica - - x x - x - - - - -
Poniaty Karasie - Winnica - - x x - x - - - - -
Poniaty Kęczki - Winnica - - x x - x - - - - Kęćki - 1778
Poniaty Wielkie - Winnica - - x x - x - - - - -
Poniaty - - Winnica - - x x - x - - - - -
Popiełż - - Cieksyn - x - - x - - x - x Popielżyn par. Joniec
Popowo - - Serock - - x x - - - - - - -
Popowo - - Nasielsk Nasielsk - - - - - - x x x -
Porzowo - - Przewodowo Kozłowo - - - - - - x - x Porzewo - 1778; 1817
Powielin - - Serock - - x x x - - x - x -
Proboszczewice - - Wrona - x - - - - - - - - -
Prosinowice - - Klukowo - - - - - - - x - x Prusinowice - XXw.
Pruszkowo - - Królewo - x - - - - - x - x Pruskowo - XVIw.
Prządzewo - - Ciechanów - x - - x - - x - x Przążewo al. Prążewo - KK
Przedwojewo - - Ciechanów - x - - x - - x - x -
Przemiarowo - - - Pułtusk - - - - - - x - x -
Przepitki - - Królewo N.Miasto - - - - - - x - - -
Przewodowo - - loco - - x x x - - x x x -
Przyborowice - - Wrona - - - - - - - - - - 1800
Przyrowa - kol. - Luberadz - - - - - - x - - do Obręba
Przytoka - - Pałuki - - - - x - - x x x -
Psucin - - Pomiechowo Nasielsk - - - - - - x x x Cegielnia
Puchałowizna - cz.Gzowa Dzierżenin - - x x - - - - - - -
Pułtusk - m-sto loco - x x x x x x x x x Pultowsk - XVIw.
Pustelnia - karczma - Gąsocin - - - - - x x - - -
Radziejewo Bedy - Pałuki - x - - x - - - - - Radzewo - XVIw.
Radziejewo Wity - Pałuki - x - - x - - - - - -
Radzikowo - - Grodziec - x - - - - - - - - Radzikow - XVIw.
Radziwiłobórz - - Łopacin Ojrzeń - - - x - - - x - -
Radziwo - - - Ojrzeń - - - - - - x - x Radziwie
Rafały - - Karniewo Karniewo - - - - - - - - - 1807
Rembkowo - - Winnica - - x x - x - x - x Rębkowo
Rembkowskie Budy - Winnica - - - x - x - - - - -
Rembkówko - - Pałuki - - - - x - - - - - -
Rembowo - - Pałuki - - - - x - - x - x Rębowo - XVIw.
Roppele - - Ciechanów - - - - x - - x - x Ropele
Rostki Duże - N.Miasto Modzele - - - x - - - x - -
Rostki Małe - N.Miasto Modzele - - - x - - - x - 1900
Ruda - młyn Pułtusk - - - - x - - x - - -
Rudy Lassowskie - - Winnica - - - - - - x - - -
Rudziec - młyn ? - - - - - - - x - - -
Rumoki Bzdzinka - - Glinojeck - - - - - - x - - Rumoka
Ruszkówek - - Cieksyn Modzele - - - - - - x - x -
Rutki Beyny - Ciechanów - - - - x - - - - - -
Rutki Borzymy - Ciechanów - - - - x - - - - - -
Rutki Głowice - Ciechanów - - - - x - - - - - -
Rutki Krupy - Ciechanów - - - - x - - - - - -
Rutki Łęki - Ciechanów - - - - x - - - - - -
Rutki Marszewice - Ciechanów - - - - x - - - - - -
Rutki Szczepanki - Ciechanów - - - - x - - - - - -
Rużkowo - - Gołymin Gołymin - - - - - - x - x Ruszkowo
Rybinki - - Szyszki - - - - n - - - - - -
Rybusy - pusta wies Szyszki - - x - - - - - - - -
Rykaczewo - - Ciechanów - - - - x - - - - x -
Rynia - - Zegrze - - x x - - - - - - -
Ryszki - folw. Szyszki - - - - n - - - - - do Słończewa
Rzeczki Gąski - Ciechanów Gołymin - - - - - - x - x -
Rzeczki Górne - Ciechanów Gołymin - - - - - - x - x -
Rzeczki Rzymy - Ciechanów - - - - - - - - - - Orszymy ? 1807
Rzeczki Truszki - Ciechanów - - - - - - - - - - 1807
Rzeczki Wólki - Ciechanów - - - - x - - - - x -
Rzesołki - os.młock - Ojrzeń - - - - - - x - - -
Rzeszotko - - - Ojrzeń - - - - - - - x - -
Rzy - - Sąchocin Ojrzeń - - - - - - x - x -
Salomonka - - - N.Miasto - - - - - - - - - 1900
Sarnowa Góra - - Sońsk Sońsk x - - - - - x - x -
Sendzimiry - - Szyszki - - - x - - - x x - -
Serock - - loco - - x x x - x x x x Serociec; Syrociec
Serwatka - - Gzy - - x - - - - - - - -
Siedliska - Młyn Gąsiorowo - - - - - - - x - - Godacze-Kościesze
Siennica - - Nasielsk Nasielsk - - - - - - x x x -
Skarzynko - - Kraszewo Ojrzeń - - - - - - x - x Skarzynek
Skarżyce - - Winnica - - x x - - - - - x -
Skaszewo - - Szyszki - x x x - - - x x x Skaszewo Włościańskie
Skorosze małe; wielkie - Winnica - - x x - - - x - x -
Skoroszki - - Winnica - - - x - - - - - - -
Skotniki - cz. Grodziec - x - - - - - - - - Kuchary-
Skórznice - - Przewodowo - - x x - - - x - x Skurnice - 1778
Skrobocin - - Łopacin Sońsk - - - - - - x - x Skraboczyn
Skubianka - - Zegrze - - x x - - - - - x -
Slassy Złotki - Szwelice - - - - - - - x - x Szlasy
Słończewo Dziki - Szyszki - - x - - - - - - - -
Słończewo Gortaty - Szyszki - - x - - - - - - - -
Słończewo Kościelne - Szyszki - - x - - - - - - - -
Słończewo Sędzimiry - Szyszki - - x - - - - - - - -
Słończewo Śmietanki - Szyszki - - x - - - - - - - -
Słończewo - - Szyszki - x x x x - x x x x Słonczewo
Słończewo - - Szyszki - - x - - - - - - - -
Słustowo - - Nasielsk Nasielsk - - - - - - x x x -
Smardzewo - - - Sochocin - - - - - - - x - -
Smogorzewko - - Smogorzewo - - - - - - - - - - -
Smogorzewo Gasprze - Smogorzewo - - - x - - - - - - -
Smogorzewo Kacprow - Smogorzewo - - - x - - - - - - -
Smogorzewo Kościelne - Smogorzewo - - - x - - - - - - -
Smogorzewo Pańskie - Smogorzewo - - - x - - - - - - -
Smogorzewo Wielkie - Smogorzewo - - - x - - - - - - -
Smogorzewo - - Smogorzewo Nasielsk - - x - - - x x x -
Smolechowo - - Klukowo - - - - - - - x - - -
Smoły - - Kroczewo - - x - - - - - - - -
Smosarz Pianki - Pałuki - - - - - - - x - x -
Smoszewo - - loco - x x - - - - x x x -
Sobieszczki - - Królewo N.Miasto - - - - - - x - x Sobieszki
Sobokleszcz - - Joniec - - - - x - - - - x -
Soboklęszcz - - Sońsk Sońsk - - - - - - x - x -
Sobole - - Kroczewo - - x - - - - - - - -
Sochocin - - loco - x - - x - - x x x Sąchocin; Sąkocin - XVIw
Sokołowo - - Ciechanów - - - - - - - x - x Sokołowek - 1807
Sońsk - m-sto loco loco x x x x x x x x x -
Spondoszyn - - Łopacin Sońsk - - - - - - x x x Spędoszyn - XVIw.
Stanisławowo - - - Pułtuski - - - - - - - - - 1900
Starawieś - - Gołymin Gołymin - - - - - - - x - Garnowo
Starawieś - - Nasielsk - - - - - - x - - - 1840
Stasi Las - kol. Zegrze - - - x - - - - - - -
Stawki - - - Gołymin - - - n - - - - x -
Stefanówek - - Gzy - - - - - - - - - - -
Stpice - - Nasielsk Nasielsk - - - - x - x x x Szpice - SGKP
Strubiny - - Zakroczym - x - - - - - - - - -
Strusin - - Sońsk Sońsk x - - - - - x - x -
Strusinek - - - Sońsk - - - n - - - x - -
Strzegocin - - Szyszki - - x x - - x x - x -
Strzembowo - - Grodziec - x - - - - - - - - -
Strzyże - - Dzierżenin - - x x x - x x x x Strzyżew - 1817
Studzianki - - Nasielsk Nasielsk - - - - - - x x x -
Sulkowo - - Gąsiorowo - - - x - - - x - x -
Sulnikowo - - Gzy - - x x - - - x - x Solnikowo - 1817
Szaługi - - Klukowo Gołębie - - - - - - x - - -
Szczawin - - N.Miasto Modzele - - - - - - x x x -
Szczawińska Wólka - N.Miasto Modzele - - - x - - - x - -
Szczużyn - - Ciechanów - x - - - - - - - - Sczurzin
Szostaki - - Kraszewo - - - - x - x - - - 1807
Szumlin - - Joniec - x - - - - - x - x -
Szwejki Wielkie - Sońsk Sońsk x - - - - - x - x -
Szwelice - - loco - - - - - - - x x x -
Szweyki Małe - Sońsk - - - - - - - x - x -
Szysice - - Winnica - - x x - - - x - x Szyszyce p.Przewodowo
Szyski - - loco - x x x x x x x x x Szyszki
Ślepowrony - - - Sochocin - - - - - - x - x -
Ślubowo - - Klukowo - x - - x - - x - x -
Ślubowski - Młyn Klukowo - - - - - - - x - - -
Śmiecin - - Ciechanów - x - - - - - - - - Smieczyn
Śmierdzigrochy - - Gzy - - - - - - - - - x Grochy Stare
Śmietanki - - Sońsk - - - - - - - x - x -
Śmietanki - - Szyszki - - - x - - - - - - -
Świercze Kościelne - Klukowo - - - - - - - x - x -
Świercze Koty - Klukowo - - - - - - - x - x -
Świercze Siółki - Klukowo - - - - - - - x - x -
Świercze Sniary - Klukowo - - - - - - - x - x -
Świercze Wochny - Klukowo - - - - - - - x - x -
Świercze Zawisty - Klukowo - - - - - - - x - x -
Świerkowo - - Nasielsk - - - - - - - x - x -
Świeszewko - - Nasielsk - - - - - - - x - x -
Świeszewo - - Nasielsk - - - - - - - x - x -
Świeszewo - - Dzierżenin Gzowo - x - - - - x - x -
Święcenica - 1 dym Serock - - - x - - - - - - -
Świniary - - Klukowo - - - - - - x - - - 1807
Tatary - cz Ciechanow - x - - - - - - - - -
Tąsewy - - Gzy - - x x - - - x - x Tąszewy
Tłucznice - - Karniewo Karniewo - - - - - - x - x 1807
Tomaszewo - - Cieksyn - - - - n - - - - - 1900
Toruń - - Pomiechowo Nasielsk - - - n - - - - x 1900
Trąbki Nowe - Kroczewo - x - - - - - x - x -
Trąbki Stare - Kroczewo - x - - - - - x - x -
Trębki Małe - Smoszewo - - x - - - - - - - -
Trębki Wielkie - Kroczewo - - x - - - - - - - -
Trętowo Mazanięta - Pałuki - - - - x - - x - - -
Trętowo Pełzy - Pałuki - - - - x - - x - - -
Troszkowska - - Gzy - - - - n - - - - - -
Truszki - - Ciech. Gołymin - - - x - - - - x -
Trzcianka - - Szyszki - - x - - - - - - - grunty do Sońska\
Trzcieniec - - Przewodowo - - - x - - - - - - -
Trzciennice - - - Kleszewo - - - - - - x - x Trzciniec
Trzepowo - - Dzierżenin - - - x - - - - - - -
Trzepowskie Budy - Dzierżenin - - - x - - - - - - -
Trzpioły - - Kraszewo Ojrzeń - - - x - - - x - -
Ujazdowo - - Ciechanów - - - - x - - x x - -
Walęcinów - - - Kozłowo - - - - - - - x - -
Walkowo - - Gołymin - - - - - - - x - - Watkowo - 1674
Wandowo - - - Ojrzeń - - - - - - - x - -
Waśniewo - - Grzebsk - - - - x - - - - gm. Szczepkowo
Watkowo - - - Gołymin - - - - - - x x x Watków-SGKP
Wągrodno - - Nasielsk - - - - x - - x x - 1840
Wielgołęka - - - Gołymin - - - - - - x - x -
Wierzbica - - Dzierżenin - - x x - - - - - - -
Wierzbówiec - - loco Sochocin x - - x - - - x - -
Wilamy - - Wrona - x - - - - - - - - -
Wilkowo - - Pałuki - - - - x - - x - - -
Winnica - - loco - x x x x x x x x x -
Winniczka - - Winnica - - x x - - - - - x Winnica Mała -XVIw.
Winniki - - - Modzele - - - - - - x - x -
Winniki - - Nasielsk Nasielsk - - - - - - x x - -
Wioska - kol. Nasielsk Nasielsk - - - - - - x - - 1840
Witki - - Pokrzywnica - - x x - - - - - - -
Władysławowo - - N.Miasto Modzele - - - - - - - x - -
Wojtkowa Wieś - Kraszewo - - - - - - - xd - x -
Wojtkowiec - folw. - Ojrzeń - - - - - - - x - -
Wola Błędowska - Cieksyn - - - - x - - - - - -
Wola Gołymińska - Gołymin Gołymin - - - - - - x - x -
Wola Gumowska - Smoszewo - x - - - - - - - - -
Wola Kiełpińska - Zegrze - - - x - - - - - - -
Wola Łukowska - Karniewo - - - - x - - - - - -
Wola Mierzyńska - Gzy - - x x - - - - - - -
Wola Ojrzeńska - Sońsk - - - - - - - x - - Wodzyńska
Wola Ojrzeńska - Kraszewo Ojrzeń - - - - - - x - - -
Wola Ostaszewska - Szyszki - - - - - - - x - x -
Wola Rańcza - Szyszki - - - x x - - x - - do Szyszek
Wola Smolana - Zegrze - - - x - - - - - - -
Wola Stara - Zegrze - - x x - - - - - - Wola
Wola Wodzyńska - Sońsk - x - - - - - - - - -
Wola Zbrzokowska - - Winnica - - - - - - - - - 1864
Wola - - Szyszki - - - x - - - - - - -
Wolica - - Serock - - x x - - - - - - -
Wołyńskie Baraki - Sochocin - - - - - - - - x - v.Budy
Woyny - - Kroczewo - - x - x - - x - - -
Woyszczyce - - Kroczewo - - x - - - - - - - -
Woyty - - Szwelice - - - - - - - x - x Wójty
Wójtkowo - - - Ojrzeń - - - - - - - x - Wojtkowa Wieś
Wójty Dębiny - Szwelice - - - - - - - - x - -
Wójty Dębiny - Szwelice - - - - x - - - - - -
Wójty Trojany - Szwelice - - - - x - - - - x -
Wólka Błędowska - Cieksyn - - - - x - - - - - -
Wólka Kikolska folw.Kikoły Pomiechowo - - - - - - - x - - -
Wólka Szczawińska - N.Miasto - - - - - - - x - - 1807
Wólka Zaleska - Serock - - x x - - - - - - -
Wrona - - loco - x - - - - - x x x -
Wróblewo - - Pałuki - - - - x - - x - - -
Wróblewo - - Pałuki Gołymin x - - - - - x - x -
Wygoda - - Zegrze - - - x - - - - - - -
Wymysły - - Nasielsk Nasielsk - - - - - - x - x 1840; 1900
Wyrzyki Duże - Klukowo Modzele - - - - - - x - - -
Wyrzyki Magna - Klukowo Modzele - - - - - - - - - 1821
Wyrzyki Małe - Klukowo Modzele - - - - - - x - x -
Wyrzyki Odoje - Klukowo Modzele - - - - - - x - - -
Wyrzyki Penkale - Klukowo Modzele - - - - - - x - - -
Wyrzyki Wielkie - Klukowo Modzele - - - - - - x - - 1833
Wysocki - - Gzy - - x x - - - x x x -
Wyszczele - - Sońsk - - - - - - - x x x Wiszczele -KK
Zabłocie - - Serock - - x x - - - - - - -
Zagorzyce - - Radzikowo Sąchocin x - - - - - - - - Zagorzice; Zagorzyny
Zagroby - - Zegrze - - x x - - - - - - -
Zagwizdy - folw. N.Miasto Modzele x - - x - - x x - -
Zaiączki - - - - - - - - - - x - - Falbogi Wlk., zamek?
Zakobiele Duża; Mała - Cieksyn - - - - - - - x - x Zakobiel
Zakręt - - Pułtusk Kleszewo - - - - - - x - x -
Zakroczym - - loco - x x x x x x x x x Zakrocim
Zalesie Borowe - Serock - - x x - - - x - x -
Zalesie Grzymały - Gzy - - - - - - - x - - -
Zalesie Lenki - Przewodowo - - x x - - - x - x -
Zalesie Pacuszki - Przewodowo - - x x - - - x - x Pacuski
Zalesie - - Gzy - - - x - - - - - - -
Załęszczyzna - cz.Gzowa Dzierżenin - - - x - - - - - - -
Załubice - - Serock - - x x - - - - - - -
Załuski - - Kroczewo - - x - - - - - - - -
Załuże - - Pałuki - - - - - - - x - - -
Zarąbki Małe folw. ? - - - - - - - x - - Falbogi
Zarębki - - Kroczewo - - x - - - - - - - -
Zaręby - - Kroczewo - x x - - - - - - - -
Zarynie - - N.Miasto - - - - x - - x - - -
Zasonie - - N.Miasto Modzele - - - - - - x x x -
Zastocze - - Szyszki - - x - - - - - - - pusta
Zawady Krogule - Łopacin - - - - - - - - x - -
Zawady - - Łopacin - - - - - - - x - x -
Zawisty - - Klukowo - - - - x - - - - - -
Zbonie - folw. Pałuki - x - - - - - - - - Dzbonie - XVIw.
Zbroszki Budy - Winnica Winnica - x x - - - x x x -
Zbroszki - - Winnica Winnica - x x - - - x x x -
Zegrze - - loco - x x x x - - x x x Zgierz, Zegrz - 1817
Zelki Dabrowa - Szwelice - - - - - - - x - x -
Zembok - - loco ciech x - - - - - x - - -
Zielona - - Sochocin - - - - - - - x - - 1807
Zielona Puszcza - - Sochocin - - - - x - - - - - -
Żabiczyn - - Nasielsk Nasielsk - - - x - - - x - -
Żabin Łukowski - Karniewo - - - - n - - - - x -
Żabiniec - folw. Gołymin - - - - - - - x - x Żabin Łukowski ?
Żabino - - Karniewo - - - - x - - - - - -
Żebry Chwalibogi - Gzy - - x x - - - x x x 1807
Żebry Falbogi - Gzy - - x x - - - x x x -
Żebry Sobki - Gzy - - x x - - - x x x -
Żebry Stawki - Gzy - - x x - - - x x x -
Żebry Taraty - Gzy - - x x - - - x x x Faraty - 1817
Żebry Tarzły - Gzy - - x x - - - x x x -
Żebry Wiatraki - Gzy - - x x - - - x x x -
Żebry Wietinki - Gzy - - x x - - - x x x 1807
Żebry Włosty - Gzy - - x x - - - x x x -
Żelechy - - Wierzbowiec - - - - x - - - x - -
Żeromin - - Gzy - - - x - - - x x x Żerumin
Żeromino - - Gzy - - x - - - - - - - Żerumin - 1817
Żochy Średnie - Kraszewo - x - - - - - - - - Zochy; Zochów
Żochy Wielkie - Kraszewo - x - - - - - - - - Zochy; Zochów
Żochy - - Kraszewo - - - - - - - x - x 1807
Żołędowo - - Cieksyn - - - - - - - - - - 1807
Żołędowo - - Joniec Szumlin - - - - - - - - - -
Życzno - - Cieksyn - - - - - - - x - - -