sobota, 14 lipca 2018

Jankowscy herbu Nowina z Ziemi Łomżyńskiej

Jankowscy herbu Nowina z Ziemi Łomżyńskiej
Nowina Jankowscy

    Na zalecenie Hetmana Jana Sobieskiego został wyniesiony do godności szlacheckiej w 1673 r. [Sejm 1673r. za: Vol.Leg. w: Bon. Herbarz T.8 s.217] żołnierz Kazimierz Franciszek, już w 1674 r. towarzysz pancerny roty husarskiej (Zap. Lub. 56 f. 338 i AGZ. X 4348, 4838 i 5434) [Bon. Herbarz T.8 s.215 bez podania herbu!], dobry żołnierz, nobilitację otrzymał zapewne za zasługi, nazwisko zaś niewiadomo dlaczego nadano mu Jankowski. Do herbu Nowina przypisał go dopiero Seweryn Uruski, autor Herbarza Rodzina [w: T.5 str.361] ale na jakiej podstawie? - niewiadomo.
Kazimierz Franciszek Jankowski miał dwóch synów: Franciszka i Mateusza, z nich:
1) Franciszek pozostawił syna Wawrzyńca, a ten syna Andrzeja, po którym syn:
- Jan, żonaty z Agnieszką Balińską, pozostawił syna Leopolda, wylegitymowanego ze szl. w Królestwie 1844 r.;
od tego Franciszka i Magdaleny? pochodzący:
- Stanisław, syn Mikołaja i Agnieszki z Raczyńskich,
- Franciszek, syn Adama (prawdopodobnie: wł. cz. Chojn, ur. 1811, syn Adama i Marianny Sulkowskiej, ożenił się w 1831 w Szczepankowie z Petronelą Kisielnicką);
- Michał, syn Walentego l.44 i Franciszki z Chojnowskich l.30 ur. 1809r. w Jankowie Młodzianowie, Walenty, był synem Franciszka i Magdaleny ur. 1765 zm. 1831 w Jankowie Mł. Wszyscy wymienieni wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie w latach 1842-1860 r.;
2) Mateusz, po którym pochodzący:
- Florian i Jan, synowie Stanisława i Marianny z d. Pstrągowskiej,
- tenże Stanisław, ur. 1772r. w Grabowie i Nikodem ur. 1779r., synowie Franciszka i Franciszki z Załuskich, wnukowie Mateusza. Nikodem właściciel cz. wsi Grabowo-Wądołowo w pow. łomżyńskim, ożeniony z Józefatą Duchnowską, legitymował się w KP 1848r.
- Franciszek Łukasz, ur. 1793r., syn Jana (*~1767 Grabowo +1809 Grabowo) i Klary Brulińskiej (+1804), wnuk Franciszka (zm.21.08.1796) i Franciszki z Załuskich (zm.03.06.1800) dziedziców cz. Grabowa, ożenił się 23.01.1813r. w Śniadowie z Katarzyną Jakacką c. Franciszka i Marianny Baczewskiej (+1808 Jakać). Rodzina Brulińskich (Andrzej i Zuzanna Roman) dziedziczyła na cz. w Milewku. W Milewku urodziły się dzieci (Franciszka) Łukasza i Katarzyny: Małgorzata (*1814 Milewko), Jan (*1820 Milewko) Wawrzyniec (*1822?);
- Jan ur. 1782r. i Damazy ur. 6.12.1798r. w Grabowie, synowie Pawła (+1808) i Marianny z Szabłowskich (*1774), wylegitymowani w Królestwie 1842-1843 r. [Ur. "Rodzina - Herbarz Polski" T.5 s.361]
Damazy ożenił się w 1824r. w Śniadowie z Józefą Zalewską c. Piotra i Antoniny Baczewskiej.


Tyle świadczy Herbarz Uruskiego, w Herbarzu Bonieckiego pod herbem Nowina m.in. wymienieni (nr. za urzędowym Spisem Szlachty K.P. T.1, z którego korzystał Boniecki):
 • Nr.268 - Stanisław Leopold, syn Mikołaja i Agnieszki Raczyńskiej,
 • Nr.274 - Nikodem, syn Franciszka i Franciszki Załuskiej, ur.1779 Grabowo,
 • Nr.275 - Franciszek Łukasz, syn Jana i Klary Brulińskiej, ur.1793,
 • Nr.333 - Floryan, syn Stanisława i Marianny Pstrągowskiej, ur.1803,
 • Nr.334 - Jan, syn Stanisława i Marianny Pstrągowskiej, ur.1814;
 • Nr.335 - Damazy, syn Pawła i Marianny Szabłowskiej, ur.1798 Grabowo,
 • Nr.276 - Jan, syn Pawła i Marianny Szabłowskiej, ur.1782,
 • Nr.352 - Leopold Wojciech s. Jana i Agnieszki Balińskiej;
Wyżej wymienieni udowodnili pochodzenie swoje szlacheckie w Królestwie, w pierwszej połowie XIX-go wieku. [Bon. Herbarz T.8 s.209, Spis Szl. Kr.Pol. T.1 s.84]


Wymieniony Damazy Jankowski /s. Pawła/ (*06.12.1798 Grabowo +20.07.1838) pozostawił z Józefy Zalewskiej (29.06.1805 Duchny) [ślub Śniadowo 1824] dzieci:
 • Franciszek, ur. 1833 w Grabowie;
 • Teofil, ur. 1836 w Grabowie;
 • Jan, ur.?
Po wymienionym Janie Jankowskim /s. Pawła/ (26.02.1782 +3.02.1835) z żony Marianny Jastrzębskiej (*1797) c. Antoniego i Łucji z Choromańskich [ślub Jakać/Śniadowo 16.02.1814] dzieci:
 • Franciszek Wiktor (30.03.1831), żona Joanna Kamionkowska;
 • Józefa, ur. 1820 Grabowo;
 • Łucja, ur. 1823 Grabowo [Śniadowo 129/1823];
Po Walentym /s. Franciszka i ?Magdaleny/ (1765-1831)  i Franciszce Chojnowskiej dzieci:
 • Jan, ur. 1801, ślub 1829 Jankowo Mł. x Marianna Jankowska c. Antoniego i Anny Sierzputowskiej;
 • Stanisław, ur.1808, ślub 1832 Jankowo Mł. x Kunegunda Sokołowska;
 • Michał, ur.1809 Jankowo Młodzianowo;
Po wymienionym wyżej Stanisławie /s. Walentego/ (*1808 Jankowo) i Kunegundzie Sokołowskiej dzieci:
 • Joachim Józef, ur.1837 Jankowo Mł.
 • Anna, ur.1840 zm. 1841 Jankowo Mł.
 • Marianna, ur. 1834 Jankowo Mł.
 • Julianna, ur. 1841 Jankowo Mł.
Po Stanisławie /s. Franciszka/ (*1782 +30.03.1831) i Mariannie Pstrągowskiej (ca.1785) dzieci:
 • Maciej, ur. 23.02.1811 Grabowo dom nr.2;
 • Jan, ur. 12/14.01.1814 Grabowo dom nr.2 +6.07.1868, żona Franciszka Szabłowska;
 • Florian, ur. 2.12.1803 +29.08.1862, żona Marianna Wysocka;
Po Nikodemie /s. Franciszka i Franciszki Załuskiej/ (*1779 Grabowo +22.04.1848 Grabowo) i Józefacie Duchnowskiej (ca.1792) dzieci:
 • Hipolit, ur. 21.05.1819 w Grabowie dom nr.2, zm. 1.04.1823 tamże;
 • Franciszek, ur. 18.05.1822 w Grabowie, wylegitymowany z h.Nowina, zapisany do ks. szlachty gub. Augustowskiej [Nr.4719/1853], podpisarz Sądu Pok. okr. Szydłowskiego.
 • Józef, ur. 18.02.1812 w Grabowie dom nr.2;
 • Mateusz, ur. 13/14.11.1815 w Grabowie dom nr.2, żona Magdalena Jasińska;
 • Joanna Wiktoria, ur. 5.01.1825 w Grabowie dom nr.2;
Po Janie /s. Franciszka/ (ca.1767 +18.09.1809) z Klary Brulińskiej dzieci:
 • Kazimierz, ur.1790 Grabowo (metr. Szczepankowo);
 • Franciszek Łukasz, ur.1793 w Grabowie, ślub 1813 x Jakacka Katarzyna, zm. 23.11.1866;
Po wspomnianym Franciszku Łukaszu al. Łukaszu /s. Jana/ (*1787? +1866) i żonie Katarzynie z Jakackich dzieci:
 • Wawrzyniec, ur.11.08.1822, żona Balbina Szabłowska;
 • Jan, ur.22.08.1820, żona Franciszka Szabłowska;

   Najpewniej do tej rodziny można też zaliczyć potomków Jana Jankowskiego (ca.1788) i Elżbiety Więckowskiej (ca.1798). Ślub ich przed 1821r. może w Surażu? Jan, pełnił funkcję strażnika celnego, przez co przenosił się z miejsca na miejsce. W 1821r. prawdopodobnie ochrzcił dziecko w Surażu, Wojciecha [np. aktu małż. Warszawa 103/1847]. W Niedźwiadnej urodziło się dwoje dzieci: Antoni Jan dn. 15-06-1824r. w Milewie i Wincenty Dawid dn. 2-01-1828r. w Niedźwiadnej. Przed rokiem 1833 rodzina przeniosła się do Tykocina. Tutaj, rodzinie Jana i Elżbiety urodziło się kilkoro dzieci: w 1833r. Jan, w 1834r. Anna, w 1835r. Kajetana Apolonia, w 1837r. Feliks, w 1844r. Wiktoria, a 24 września 1842r. w Złotorii Michał Mateusz. Po 1851r. rodzina opuściła Tykocin. najprawdopodobniej przeniosła się w Lubelskie.
  Michał Mateusz Jankowski (1842 Złotoria +1912 Soczi), znany badacz dalekiego wschodu Imperium Carskiego, podróżnik, botanik, myśliwy i hodowca, zesłany za udział w powstaniu w 1863r. na Syberię. Po amnestii w 1868r. założył gospodarstwo badawcze na półwyspie Sidemi (później nazwany półwyspem Jankowskiego) Wkrótce przeniósł się do Władywostoku. Ożenił się z Olgą Kuzniecową pochodzącą z buriackiej rodziny Kurtukowych. Mieszkał we Wladywostoku. Po ciężkiej chorobie, zmarł w Soczi w 1912r. W opracowaniach rosyjskich i polskich identyfikowany z herbem Nowina i wymieniony jako potomek szlachcica Tadeusza Nowiny-Jankowskiego. Ten wątek prawdopodobnie za Herbarzem Bonieckiego: "Andrzej Floryan, syn Józefa, Jakób i Jan, synowie Tadeusza, wszyscy trzej wnukowie Tomasza, prawnukowie Józefa, dziedzica w 1700 roku dóbr Steckiszki (folwark nad jez. Sudwoiszki), w powiecie trockim, dowiedli szlachectwa 1798 roku, przed Deputacyą Wywodową wileńską" [Bon.T.8 s.209]
   Wojciech Jankowski (1821 Suraż), urzędnik Komisji przy Armii w Siedlcach, ożenił się w 1847r. w Warszawie z Magdaleną Anną Burską [akt nr.103/1847 Warszawa św. Andrzeja]Żródła:
 • Akta Stanu Cywilnego par. Nowogród;
 • Akta Stanu Cywilnego par. Szczepankowo;
 • Akta Stanu Cywilnego par. Śniadowo;
 • Akta SC par. Stanisławów;
 • Akta m-sta Stanisławów;
 • Uruski, Rodzina Herbarz T.5;
 • Boniecki, Herbarz Polski T.8;
 • Spis szlachty KP T.1, 1851r.
 • Wikipedia "Michal Jankowski" jęz. rosyjski;
 • Wywód genealogiczny potomków Franciszka i Franciszki z Załuskich za opracowaniem P.Pawła Śliwińskiego;
(C) 2011/2018 Max

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz