DBMS MazoviaO projekcie

  • „Projekt DBMS Mazovia” to projekt fotograficzny oraz genealogiczno-etnograficzno-historyczny dotyczący obszaru Mazowsza (m.in. Warszawy i okolic, powiatów pułtuskiego, ciechanowskiego, płońskiego, otwockiego oraz dawnego woj. łomżyńskiego), Podlasia (okolice Wysokiego Maz.) i Kujaw (ziemia dobrzyńska), dawnego Królestwa Polskiego i innych.
  • Kierownikiem artystycznym i fotografem jest Andrzej M. Jankowski zarządzający stroną: mymazovia.wordpress.com


  • Prezentowana baza danych DBMS Mazovia liczy około 20000 rekordów.
  • Dla ułatwienia dotarcia do wszystkich zamieszczonych na w/w stronie opracowań i tabel zamieszczam tutaj ich spis: indeks stron projektu

KONTAKT

Administrator strony: Max Jankowski

Kierownik projektu: Andrzej M. Jankowski

______________________________________________________
UWAGA!

Administrator baz danych udziela licencji Creative Commons. Prawo autorskie do danych prezentowanych na stronie obejmuje wszystkie wpisy i zdjęcia na stronie, pozwala na ich kopiowanie i cytowanie pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru. Licencja nie zezwala na wykorzystanie danych w celach komercyjnych.
______________________________________