sobota, 17 kwietnia 2021

Wspomnienia Świetych

 Wspomnienia Świętych w kalendarzu chrześcijańskim
wg kalendarzy XIX w.


Na podstawie dziewiętnastowiecznych kalendarzy

STYCZEŃ

1 NOWY ROK

2 Makarego Opata

5 Genowefy panny

4 Tytusa i Grzegorza Bpa.

5 Telesfora Męcz.

6 TRZECH KRÓLÓW

7 Juliana i Lucjana Męcz.

8 Seweryna Opata, Bp.

9 Marcjanny Panny

10 Wilhelma Abp. i Sawiny Wd.

11 Higína Pap. Męcz., Teodozjusza

12 Honoraty P., Arkadjusza

13 Leoncjusza Męcz.

14 Hilarego Opata.

15 Pawła Pustelnika

16 Marcelego Pap.

17 Antoniego Opata

18 Katedra św. Piotra, Pryski P.

19 Henryka B.M. Ferdynanda

20 Fabiana i Sebastiana MM.

21 Agnieszki Panny

22 Wincentego M., Anastazego

23 Jana jałmużnika, Ildefonsa B.

24 Tymoteusza B.M.

25 Nawrócenie św. Pawła

26 Polikarpa Biskupa

27 Jana Złotoustego (Chryzostoma)

28 Ildefonsa, Flawiana M. Rajmunda

29 Franciszka Salezego

30 Martyny Panny

31 Piotra Nolaski i Marceli Wd.


LUTY.

1 Ignacego Wig., Brygidy `

2 GROMNICZEJ P. M.

3 Błażeja Biskupa.

4 Weroniki Panny.

5 Agaty Panny M.

6 Doroty Panny

7 Romualda Opata

8 Jana de Matta (z Malty).

9 Apolonii Panny

10 Scholastyki Panny

11 Lucjusza Bp., Eufrozyny

12 Gaudentego Męcz., Ludwiki Wd.

13 Juliana Męcz. Jordana Kapł.

14 Walentego Kapł.

15 Faustyna Męcz.

16 Julianny Panny

17 Polikarpa Biskupa. Sabiny B.

1S Konstancji Panny.

19 Konrada Wyzn.

20 Eucharego B., Leona B.

21 Eleonory Panny

22 Katedry S. Piotra.

23 Romany Panny, Damazego

24 Macieja Apost.

25 Wiktoryna Męcz.

26 Aleksandra

27 Anastazji Panny.

28 Leonarda Bp., Romana Op.

29 Justyna M.


MARZEC.

1 Albina Biskupa

2 Amelii Panny i Heleny Ces.

3 Kunegundy P. pop.

4 Kazimierza Kr.

5 Teofili Męcz., Fryderyka Op.

6 Kolety Panny, Wiktora

7 Tomasza z Akwinu

8 Jana Bożego

9 Franciszki W.

10 40 Męczeników, Franciszki.

11 Pelagii, Panny, Konstantyna

12 Grzegorza P.

15 Nikifora Bisk. Patrycji M.

14 Matyldy Król.

15 Longina Męcz., Izabeli;

16 Cyryla Męcz., Tycjana;

17 Gertrudy Panny

18 Edwarda Męcz., Gabriela Arch.

19 Józefa Obl. N.M.P.

20 Aleksandry M., Joachima Ojca NMP.

21 Benedykta Opata

22 Pawła Biskupa.

23 Ottona żołnierza., Pelagii P.

24 Marka i Tymoteusza

25 ZWIASTOWANIE NMP.

26 Teodozjusza

27 Ruperta Bp.

28 Doroteusza Męcz.

29 Eustachego, Wiktoryna Męcz.

30 Kwiryna Męcz., Angeli Wd.

31 Beniamina Męcz., Kornelii M.


KWIECIEŃ

1 Teodory Męcz.

2 Franciszka z Paulo

3 Ryszarda Biskupa

4 MB Bolesnej, Izydora Bp.

5 Wincentego Ferer.

6 Wilhelma Wyzn.

7 Donata í Rufina.

8 Apoloniusza Męcz.

9 Marii Egipcjanki, Kasyldy P.

10 Ezechiela Proroka

11 Leona Papieża

12 Juliusza Pap.

13 Hermenegildy i Idy

14 Tyburcego i Walentego M.

15 Anastazji

16 Lamberta Męcz.

17 Marcjanny Męcz., Rudolfa

18 Apoloniusza M.

19 Sokrata Męcz.

20 Agnieszki Panny

21 Symeona B. M., Anzelma B.

22 Sotera Męcz., Leonidy M.

23 Wojciecha Bp. Męcz.

24 Jerzego i Bony P.

25 Marka Ewang.

26 Marcelego

27 Teofila B. Anastazego

28 Witalisa Męcz.

29 Emiliana i Piotra Męcz.

30 Katarzyny Seneńskiej


MAJ.

1 Filipa i Jakuba Ap.

2 Atanazego Bp., Zygmunta

3 Znalezienie S. K., Aleksandra

4 Floriana Męcz., Moniki Wd.

5 Piusa Papieża.

6 Jana Ap. w Oleju, Benedykty P.

7 Domiceli Panny

8 Stanisława Bp. i M.

9 Grzegorza z Naz.

10 Antonina Bisk. i Izydora Or.

11 Mamerta Bisk.

12 Pankracego Męcz.

13 Serwacego

14 Bonifacego Męcz., Justyny M.

15 Zofii Męcz.

16 Jana Nepomucena

17 Paschalisa W.

18 Feliksa Kaplana i Eryka Kr.

19 Piotra Celestyna Pap.

20 Bernarda Sen.

21 Heleny P., Wiktora i Donata

22 Julii P.

25 Dezyderjusza.

24 Joanny Wdowy

25 Magdaleny +, Grzegorza, Urbana

26 Filipa Nerjusza +

27 Bedy Kapł., Magdaleny de Pazzis

28 Hermana Bisk., Lucjusza M.

29 Teodozji Panny

30 Ferdynanda Kr. Feliksa P.

31 Petroneli Panny


CZERWIEC

1 Panfilego Męcz.

2 Erazma Męcz.

3 Laurentyna, Klotyldy Kr.

4 Aleksandra Bisk. Flawiana Op.

5 Bonifacego Bísk., Walerii

6 Norberta Bp.

7 Roberta Opata

8 Maksyma Bisk.

9 Pryma i Felicjanna su.

10 Małgorzaty Król.

11 Barnaby Ap.

12 Onufrego Pustelnika

13 Antoniego Padewskiego

14 Bazylego Bisk;

15 Wita i Modesta MM.

16 Aurelina Bisk., Benona Bp.

17 Adolfa Bp., Marcjana

18 Marka i Marcelego, Pauli P.

19 Gerwazego i Protazego

20 Florentyny P., Sylwestra

21 Alojzego Gonzagi Wyzn.

22 Paulina Biskupa.

23 Agrypiny Panny

24 Jana Chrzciciela

25 Serca P. Jezusa, Prospera Bp.

26 Jana i Pawła MM.

27 Władysława Króla

28 Leona Pap., Ireneusza

29 PIOTRA i PAWŁA Ap.

30 Pamiątka S. P. A., Emili P.


LIPIEC.

1 Juliusza Męcz.

2 Nawiedz. P. M., Ottona Bp.

3 Awita Kapłana., Heliodora

4 Józefa Kalasantego W.

5 Karoliny P.

6 Dominiki P., Domiceli P.

7 Klaudiusza Męcz., Jana z Dukli

8 Kiliana Męcz. Elżbiety Wd.

9 Zenona Męcz., Anatolii P.

10 7 Braci synów Felicyty M.

11 Sabiny W. Pelagii P.

12 Jana Gwalberta Op.

13 Małgorzaty Panny

14 Bonawentury Doktora.

15 Henryka Ces.

16 NMP. Szkaplerznej

17 Aleksego Wyzn.

18 Szymona z Lipna, Kamila W.

19 Wincentego Pauli W.

20 Czesława i Eliasza Proroka

21 Praksedy Panny, Daniela Pr.

22 Maryi Magdaleny

23 Apolinarego

24 Krystyny Panny

25 Jakuba Ap.

26 Anny matki P. M.

27 Pantaleona Męcz., Natalii

28 Kunegundy Król.

29 Marty Panny

30 Abdona Męcz., Julity M.

31 Ignacego Loyoli Wyzn.SIERPIEŃ

1 Piotra w Okowach

2 N. P. M. Anielskiej.

3 Znalezienie S. Szczepana, Augusta W.

4 Dominika Wyzn.

5 P. M. Śnieżnej, Oswalda Kr.

6 Przemienienie P.

7 Kajetana Wyzn.

8 Cyrjaka M.

9 Romana M.

10 Wawrzyńca Męcz.

11 Tyburcego Tow., Zuzanny

12 Klary Panny

13 Hipolita Męcz.

14 Euzebiusza Wig.

15 Wniebowzięcie P. M.

16 Rocha Wyzn.

17 Mirona Męcz.

18 Jacka W.

19 Benigny Panny, Mariana W.

20 Bernarda Opata.

21 Stefana Króla., Joanny Franciszki W.

22 Symforiana M., Tymoteusza

23 Zacheusza Bísk., Filipa Benic.

24 Bartłomieja Ap.

25 Ludwika Króla.

26 Róży Panny.

27 Cesarego Bisk.

28 Augustyna Bisk.

29 Sabiny Panny

30 Felixa Męcz., Róży P.

31 Rajmunda Wyzn.


WRZESIEŃ

1 Idziego Opata, Joachima Kr.

2 Maksyma Męcz., Stefana Kr.

3 Eufrozyny Panny, Izabeli Kr.

4 Rozalii Panny

5 Wawrzyńca, Justyniana

6 Zacharjasza, Petroniusza

7 Reginy Panny

8 Narodzenia N.M.P.

9 Doroteusza M., Adriana

10 Mikołaja z Tolentyna W.

11 Prota i Jacka

12 Gwidona W. Waleriana

13 Maurycego M.

14 Podwyższenie Św. Krzyża

15 Nikodema M.

16 Eufemii, Korneliusza, Cypriana MM.

17 Justyna P.

18 Tomasza z Wil. Józefa z Kopertynu

19 Januarego Bp.

20 Eustachiusza M.

21 Mateusza Apost.

22 Maurycego M. Ładysława z Gielniowa

23 Tekli P. M.

24 Gerarda B.

25 Kleofasa Bisk., Cypriana

26 Józefata Bp.

27 Przeniesienie S. Stefana, Kosmy i Damiana MM.

28 Wojciecha, Wacława Króla

29 Michała Archanioła

30 Hieronima Doktora, Zofii


PAŹDZIERNIK

1 Remigiusza Bisk.

2 Aniołów Stróżów

3 Kandyda M., Ludomiła

4 Franciszka Serafickiego

5 Placyda Męcz.

6 Fidy Panny, MB Różańcowej

7 Marka Pap., Julii P., Justyny P.

8 Brygidy wdowy, Pelagii

9 Dionizego Męcz.

10 Franciszki Borgjasza W.

11 Placydy Panny

12 Maksymiliana bp.

13 Edwarda Kr.

14 Kaliksta Pap.

15 Jadwigi Wd. i Teresy P.

16 Gawła Opata, Florentyny B.

17 Lucyny P. Wiktora Bp.

18 Łukasza Ewang.

19 Piotra z Alkantary

20 Jana Kantego W., Ireny Panny

21 Urszuli Panny

22 Korduli Panny i Alfonsa

23 Jana Kapistrana W.

24 Rafała Archanioła

25 Kryspina Męcz.

26 Ewarysta Pap.

27 Jana Kan. Sabina;

28 Szymona i Judy Tadeusza Ap.

29 Narcyza Bisk., Euzebii P.M.

30 Marcelina Męcz., Zenobii P.

31 Wolfganga Bp.


LISTOPAD

1 WSZYSTKICH SS.

2 Dzień Zaduszny

3 Teofili i Witalisa, Huberta bp.

4 Karola Boromeusza

5 Emeryka Króla

6 Leonarda Wyzn.

7 Karyny M.

8 Koronatów, Seweryna M.

9 Teodora Męcz.

10 Nimfy Męcz.

11 Marcina Bisk.

12 5 Polak. Braci M.

13 Dydaka Wyzn.

14 Serafina M. Klementyny

15 Gertrudy Panny, Leopolda W.

16 Edmunda Bisk.

17 Grzegorza Cud., Stanisława Kostki W.

18 Maksyma B.

19 Elżbiety Wdowy

20 Feliksa Walezjusza

21 Ofiarowanie N.M.P.

22 Cecylii Panny

23 Klemensa Pap.

24 Jana od Krzyża, Flory P.

25 Katarzyny P. i M.

26 Piotra Alexandra, Delfiny P.

27 Wirgiliusza Bisk.

28 Mansweta B.

29 Saturnina Bisk.

30 Andrzeja Apost.


GRUDZIEŃ

1 Eligiusza Bisk.

2 Bibiany P.

3 Franciszka Xawery

4 Barbary panny

5 Piotra Celestyna (Chryzologa)

6 Mikołaja z Mirry

7 Ambrożego Wig.

8 NIEPOKOLANEGO POCZ. N.M.P.

9 Cypriana Opata, Walerii P. Leokadii P.

10 M. B. Loretto.

11 Damazego B.

12 Spirydiona B., Aleksego

13 Łucji Panny, Otylii

14 Nikazego Bisk. Spiridiona B.

15 Waleryana B. Ireneusza M.

16 Adelajdy i Albiny P.

17 Łazarza Bisk., Olimpii Wd.

18 Wiktora M. Gracjana B.

19 Faustyny M.

20 Teofila, Eugeniusza M.

21 Tomasza Ap.

22 Anastazja Panny, Zenona

23 Wiktorii Panny

24 Adama i Ewa wig.

25 BOŻE NARODZ., Anastazji M.

26 Szczepana Męcz.

27 Jana Ewangelisty

28 Młodzianków, Teofili P.M.

29 Tomasza Kantuar. Bisk.

30 Dawida Króla, Eugeniusza B.

31 Sylwestra Pap., Pauliny M.


_____________________________