niedziela, 5 lutego 2023

Spis osób pozbawionych szlachectwa

 

Spisy osób pozbawionych szlachectwa oraz osób niewylegitymowanych ze szlachectwa sporządzone na podstawie akt zespołu nr 423

Deputacja Szlachecka i Kancelaria Marszałka Szlachty Guberni Warszawskiej

(sygn. 269-274)


Poniższy indeks osób (głównie sygn. 269 oraz sygn. 270-271) dotyczy osób, które miały udokumentowany swój szlachecki status, lecz utraciły go wskutek własnych czynów. Prawa szlacheckie można było utracić na mocy zatwierdzonego przez cesarza wyroku sądowego za dokonane przestępstwo. Wbrew dość rozpowszechnionemu przekonaniu, nie zawsze Polacy byli przez sądy rosyjskie pozbawiani szlachectwa za działalność polityczną. Nierzadkie były przypadki przestępstw pospolitych, jak oszustwo czy kradzież. Prawo to wprowadzono w 1836 roku.

 

Źródło: http://agad.gov.pl/niewylegitymowani/niewylegitymowani.html

 

Konfiskaty: https://mazovia.genealogiapolska.pl/date/konfiskaty.htm 
============================================================================


Adamowicz Jan, s. Franciszka, z gub. radomskiej, żołnierz niżegorodzkiego batalionu garnizonowego

ucieczka ze służby, fałszywe zeznania

sygn. 269, s. 279-282


Alfons Antoni, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 155


Amszyński Ludwik Konstanty, zamieszkały w gub. smoleńskiej

nie złożył dokumentów

sygn. 271, s. 3-5


Anczykowski Józef, zamieszkały w gub. warszawskiej

udział w buncie (1831), agitacja powstańcza wśród włościan

sygn. 269, s. 84-88


Andrychiewicz Ignacy Jakub Szymon

"różne przewinienia"

sygn. 269, s. 7-10


Antonow Wojciech, szeregowy 21 pułku osadników wojskowych

dezercja

sygn. 269, s. 37


Antosiewicz Józef, s. Józefa, z gub. radomskiej, żołnierz finlandzkiego batalionu liniowego nr 5

kradzież przedmiotów kościelnych

sygn. 269, s. 271-274


Arciszewicz Dominik, mieszkaniec Warszawy

przestępstwa polityczne (1864)

sygn. 270, s. 28-30


Arndt (Arendt?) Karol, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 105


Arnold Jan, mieszkaniec gub. warszawskiej

próba ucieczki za granicę

sygn. 269, s. 49-52


Bartmański Tomasz, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 135


Bem Aleksander, mieszkaniec gub. radomskiej

przestępstwa polityczne (1846)

sygn. 269, s. 53-58


Biernacki Karol Wincenty, b. żołnierz 25. smoleńskiego pułku piechoty

kradzież, groźby zabicia żony

sygn. 270, s. 38-40


Bieskupski Jan, s. Michała, żołnierz lubelskiego pułku strzelców

zuchwalstwo względem zwierzchności, fałszywe zeznania

sygn. 269, s. 142-145


Bogatko Józef Ezechiel Franciszek, mieszkaniec gub. warszawskiej

fałszowanie dokumentów, ucieczka do Austrii, próba zabójstwa

sygn. 269, s. 167-172, 178-180


Bonkowski Teofil, mieszkaniec Lubrańca w pow. włocławskim, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 155


Broniewicz Bronikowski Antoni, mieszkaniec Rokitna w gub. lubelskiej, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 155


Bronowski Ignacy, mieszkaniec gub. płockiej, emigrant

udział w powstaniu 1830 r.; zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 155


Brzechwa (Brzechffa) Wojciech, s. Wojciecha, złotnik z Kielc

oszustwo (fałszowanie ilości kruszcu w wyrobach, zaniżanie wagi)

sygn. 269, s. 302-305


Brzezowski Karol, s. Kacpra, z gub. lubelskiej, żołnierz ufimskiej komendy inwalidnej

dwie ucieczki ze służby, utrata amunicji

sygn. 269, s. 222-225


Buczyński Stanisław, żołnierz kostromskiego batalionu garnizonowego

ucieczka ze służby, inne "występki przeciw prawu"

sygn. 269, s. 275-278


Chajęcki Aleksander, z gub. lubelskiej, emigrant

udział w polskim buncie (1831)

sygn. 269, s. 229-232


Chełstowski Ignacy, s. Józefa, mieszkaniec Sochaczewa, dymisjonowany porucznik wojsk rosyjskich

kradzież

sygn. 269, s. 226-228


Chwalibóg Mieczysław, mieszkaniec gub. radomskiej

przygotowywanie powstania (1846)

sygn. 269, s. 257-258, 261-262


Ciemniewski Hieronim Kajetan, s. Stanisława Józefa, dzierżawcy wsi Pęsławice w pow. łęczyckim

ucieczka za granicę (1848)

sygn. 269, s. 243-246, 256


Cybulski Maksymilian, s. Jakuba, mieszkaniec gub. radomskiej

udział w powstaniu miechowskim (1846)

sygn. 269, s. 257-260


Dalen Kazimierz, emigrant, podporucznik b. wojsk polskich

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 105


Dąbrowski Stanisław, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 105, 114


Dąbrowski Wilhelm, dziedzic dóbr Brulino-Starozumy w okr. ostrołęckim

"przeniewierzenie się prywatne"

sygn. 269, s. 218-221


Dembowski Florian, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 136


Długołański Józef, żołnierz 1. orenburskiego batalionu liniowego

ucieczka "w stepy kirgiskie"

sygn. 269, s. 34-36


Domaradzki Wiktoryn Adam, s. Jana Nepomucena Piotra

pozbawiony szlachectwa "przy oddaniu do wojska"

sygn. 269, s. 71-73


Drewnoski (!) Ignacy, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 155


Dudziński Stanisław, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 295


Gałecki Aleksander, junkier erywańskiego pułku karabinierów

kradzież i sprzedaż szpady, przepicie pieniędzy

sygn. 269, s. 25-29


Gołemberski Wojciech, mieszkaniec dawnej gub. krakowskiej

przestępstwa polityczne (1846)

sygn. 269, s. 53-58


Gołuchowski Konstanty, dzierżawca majątku Opatkowice Murowane w pow. kieleckim

udział w powstaniu miechowskim (1846), buntowanie włościan

sygn. 269, s. 251-252


Gołyńbiewski Jan vel Benedykt, z Warszawy, żołnierz syberyjskiego batalionu liniowego nr 4

ucieczka ze służby, utrata mienia państwowego, fałszywe zeznania

sygn. 269, s. 291-293


Gostkowski Ignacy Napoleon, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 135


Górski Karol, emigrant

udział w powstaniu 1831 r.

sygn. 269, s. 189-193


Grabiański Stanisław, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 136


Grodzicki Filip, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 136


Gubetowski Jakub, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 136


Gumowski Walenty, żołnierz ołonieckiego pułku piechoty

zawarcie małżeństwa na podstawie sfałszowanego dokumentu

sygn. 270, s. 11-12


Hemerling Nikodem, z gub. warszawskiej, żołnierz jekatierinosławskiego batalionu garnizonowego

ucieczka ze służby, utrata mienia państwowego, fałszywe zeznania

sygn. 269, s. 297-301


Izbicki Antoni, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 105, 114


Janczewski Andrzej, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 136


Jankowski Władysław s. Piotra i Kasyldy Gogulskiej, wnuk Stanisława (+1791) i Joanny Brochockiej, komornika łomżyńskiego, mieszkaniec gub. radomskiej (d. Solec)

udział w powstaniu miechowskim (1846), buntowanie włościan, ucieczka do Krakowa

sygn. 269, s. 249-250


Jansen Stanisław, z Warszawy, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 296


Jarociński Jan Nepomucen, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 296


Jaroszewicz Edward, podoficer niżegorodzkiego pułku piechoty

pobicie oficera po pijanemu

sygn. 270, s. 1-3


Jasiński Lucjan, żołnierz kompanii poprawczej przy tamborskim batalionie garnizonowym

fałszowanie dokumentów

sygn. 269, s. 80-83


Jasiński Roman, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 105


Kabert Wiktor, mieszkaniec Kalwarii w gub. augustowskiej, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 155


Karski Ksawery, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 135


Kiełpiński Synezjusz

zagubienie dokumentów "przypadkowem sposobem" (przez syna Władysława)

sygn. 271, s. 1-2


Kiełpiński Władysław, syn Synezjusza

zagubienie dokumentów "przypadkowem sposobem" (osobiście)

sygn. 271, s. 1-2


Kisielewski Bolesław Antoni Bogumił, mieszkaniec gub. mohylewskiej

udział w powstaniu (1863)

sygn. 270, s. 21-23, 25-27, 32-35


Kluszczyński Felicjan, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 135


Kłoczewski Julian Henryk, s. Stanisława, terminator blacharski

kradzież

sygn. 269, s. 306-311


Koczkowski (Kaczkowski) Hieronim, s. Stanisława, z gub. radomskiej, żołnierz 2. instrukcyjnego pułku karabinierów

ucieczka ze służby, kradzież, fałszywe zeznania

sygn. 269, s. 185-188


Kołpatowski Apollon, s. Hipolita, z gub. lubelskiej, żołnierz twerskiego wewnętrznego batalionu garnizonowego

samowolne odalenie się z komendy, hazard (gra w karty)

sygn. 269, s. 202-205


Korbanowski Teofil Tomasz, s. Walentego, z gub. Warszawskiej, żołnierz symbirskiego pułku strzelców

kradzież koszuli, ucieczka podczas pełnienia warty, sprzedaż amunicji

sygn. 269, s. 312-315


Korczyński Ludwik, mieszkaniec gub. radomskiej

przestępstwa polityczne (1850)

sygn. 269, s. 84-88


Kossecki Feliks, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 135


Kostecki Karol (*1805 Lack), emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 136


Kostra (Kostro) Bartłomiej, z gub. augustowskiej, żołnierz oddziału poprawczego przy Sztabie Naczelnika Służby Wewnętrznej gub. niżegorodzkiej

ucieczka ze służby, kradzież, fałszywe zeznania

sygn. 269, s. 264-267


Kraiński Wojciech

ucieczka na Węgry, udział w powstaniu węgierskim (1848)

sygn. 269, s. 106-109


Krajewski Walerian, s. Stanisława, z gub. radomskiej, żołnierz rezerwowego batalionu riazańskiego pułku piechoty

próba fałszowania pieniędzy

sygn. 269, s. 181-184


Krasowski Roman, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 155


Kruszewski Ezechiel, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 136


Kwaśniewski August, z Warszawy, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 295


Kwiatkowski Wincenty, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 295


Kwilecki Aleksander Wincenty, mieszkaniec Warszawy

kradzież

sygn. 269, s. 14-16, 30-33, 46-48, 70, 74-77, 125-127, 210


Lanckoroński Antoni, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 105


Lanckoroński Henryk, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 135


Lasocki Ludwik, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 296


Lemański Ludwik, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 295


Leski Stanisław, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 295


Lewicki Feliks, z gub. radomskiej, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 295


Lubowidzki Józef Gabriel, b. prezes Banku Polskiego

nadużycie władzy na urzędzie

sygn. 269, s. 42-45, 59, 69, 78-79, 89-96


Lutostański Konstanty, żołnierz pułku huzarów im. JCM Księcia Konstantego Mikołajewicza

ucieczka ze służby, fałszywe zeznania

sygn. 269, s. 198-201


Łempicki Romuald, s. Franciszka, mieszkaniec gub. warszawskiej

"zbrodnia przeniewierzenia się prywatnego", oszustwo

sygn. 269, s. 150-153, 177


Łojewski Włodzimierz, syn dziedzica wsi Brudzice

obraza ojca

sygn. 270, s. 18-19


Łubieński Henryk, b. radca stanu i wiceprezes Banku Polskiego

nadużycie władzy na urzędzie

sygn. 269, s. 11-13


Łuniewski Jan, aplikant Sądu Policji Poprawczej pow. warszawskiego

przestępstwa polityczne (1846)

sygn. 269, s. 53-58


Łuniewski Teodor, kancelista administracji Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie

przestępstwa polityczne (1846)

sygn. 269, s. 53-58


Machczyński Edward, mieszkaniec Płocka, żołnierz 2. instrukcyjnego pułku karabinierów

ucieczka ze służby

sygn. 269, s. 233-235


Maj Aleksander, podoficer halickiego pułku strzelców

kradzież odzieży, ucieczka do Prus

sygn. 269, s. 60-63


Makowski Juliusz, żołnierz dnieprowskiego pułku piechoty

kradzież

sygn. 269, s. 173-176


Milewski Aleksander, s. Tadeusza, z gub. augustowskiej, żołnierz kompanii poprawczej przy kostromskim batalionie garnizonowym

ucieczka ze służby, fałszywe zeznania

sygn. 269, s. 194-197


Mokrski Ignacy, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 155


Moraczewski Jan, s. Aleksandra

kradzież

sygn. 269, s. 5-6


Morzycki Julian Cyprian Wincenty, zamieszkały w gub. wołyńskiej

udział w powstaniu (1863)

sygn. 270, s. 4-7


Morzycki Stanisław Rafał Ludwik, s. Jana, z pow. łęczyckiego

udział w tajnym stowarzyszeniu w Warszawie (1848)

sygn. 269, s. 283-285, 289-290


Mrozowski Antoni

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 105


Musiałowicz Jan, pomocnik rachmistrza w kopalni w Dąbrowie

przestępstwa polityczne (1850)

sygn. 269, s. 84-88


Myszkiewicz Kazimierz, b. sekretarz Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 295


Niementowski Tadeusz, z gub. lubelskiej, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 295


Niemirycz Władysław, emigrant polityczny w Paryżu

udział w rokoszu - zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 101-102, 105


Nieprzecki Maksymilian, z pow. łukowskiego, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 295


Obrąpalski Piotr, kornet iziumskiego pułku huzarów

porzucenia służby, ucieczka do Austrii

sygn. 269, s. 167-170


Ogrodziński Jan, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 136


Oleszczyński Antoni, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 135


Oleszczyński Władysław, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 135


Opieński Józef, s. Antoniego, kancelista komory celnej w Granicy

udział w tajnym stowarzyszeniu w Warszawie (1848)

sygn. 269, s. 285-286


Orpiszewski Ignacy, z gub. warszawskiej, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 295


Ostrowski Stanisław, mieszkaniec Ujazdu w pow. rawskim, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 155


Paprocki Emeryk, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 135


Pawłowski Franciszek Józef, z Warszawy, b. podporucznik 2. pułku ułanów Wojska Polskiego, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 295


Pągowski Włodzimierz, mieszkaniec gub. kaliskiej

oszustwo

sygn. 269, s. 3-4


Petrulewicz Ludwik, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 135


Petruszyński Mikołaj, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 295


Pilatti Franciszek, s. Franciszka, żołnierz 2. instrukcyjnego pułku karabinierów

ucieczka z pułku, kradzież przedmiotów i pieniędzy

sygn. 269, s. 211-213


Pilniski Konstanty, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 155


Piotrowski Wiktor, wójt gm. Tur w pow. kieleckim

udział w powstaniu miechowskim (1846), buntowanie włościan

sygn. 269, s. 252


Płudowski Franciszek, żołnierz tulskiego pułku strzelców

ucieczka ze służby, fałszywe zeznania

sygn. 269, s. 137-139


Pogorzelski Henryk, wójt gm. Chroberz w pow. miechowskim

udział w powstaniu miechowskim (1846), buntowanie włościan

sygn. 269, s. 250-251


Preiss Aleksander, s. Józefa, b. student uniwersytetu w Moskwie, podpisarz Sądu Apelacyjnego Królestwa Polskiego

udział w tajnym stowarzyszeniu w Warszawie (1848)

sygn. 269, s. 285, 287


Proch vel Prochowski Teofil, z pow. łowickiego, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 295


Psarski Wiktor, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 295


Psarski Władysław Zenon Adam, s. Wincentego, chorąży artylerii garnizonu ust-łabińskiego

marnotrawstwo mienia państwowego, samowolne porzucenie służby, ukrywanie kradzieży dokonanej przez podwładnego

sygn. 269, s. 162-166


Pudłowski Chryzanty, b. aplikant Prokuratorii Królestwa Polskiego

próba ucieczki za granicę

sygn. 269, s. 49-52


Raczyński Józef, syn dzierżawcy folwarku w Kieleckiem

udział w powstaniu miechowskim (1846), buntowanie włościan

sygn. 269, s. 254


Raszewski Nikodem, żołnierz finlandzkiego batalionu liniowego nr 4

ucieczka ze służby, fałszywe zeznania

sygn. 269, s. 128-131


Ratajski Tomasz, urzędnik

kłamstwa, oszustwa

sygn. 269, s. 64-68


Remer Jarosław von, dymisjonowany junkier z gub. witebskiej

zamiar nielegalnego przekroczenia granicy

sygn. 269, s. 110-113, 116-121


Ring Józef, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 136


Roguski Maciej, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 296


Rościszewski Julian, emigrant

przewinienia polityczne (1834), zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 124, 136


Rościszewski Kazimierz, emigrant, obywatel gub. płockiej

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 105


Rusiecki Karol, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 296


Ruszkowski Franciszek, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 136


Ruszkowski Konstanty, s. Antoniego, strażnik na kolei warszawsko-wiedeńskiej

udział w tajnym stowarzyszeniu w Warszawie (1848)

sygn. 269, s. 285-287


Ryck Klemens, dymisjonowany junkier

zamiar nielegalnego przekroczenia granicy

sygn. 269, s. 110-113, 116-121


Sarnecki Jan, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 105, 114


Schäffer (Schaefer) Karol, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 135


Schwartz Jan, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 105


Skarżyński Dionizy, s. Łukasza, mieszkaniec gub. augustowskiej

kontakty ze spiskowcami (1852)

sygn. 269, s. 214-217


Skarżyński Onufry, s. Łukasza, mieszkaniec gub. augustowskiej

kontakty ze spiskowcami (1852)

sygn. 269, s. 214-217


Skrzetuski Ludwik, żołnierz klastyckiego pułku huzarów

kradzież

sygn. 270, s. 8-10


Slaski (Ślaski) Feliks, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 105


Smoleński Michał, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 155


Stadnicki Józef, dziedzic majątku Konary w pow. kieleckim

udział w powstaniu miechowskim (1846), buntowanie włościan

sygn. 269, s. 252-253


Staniszewski (w aktach brak imienia), ekonom i p. o. wójta gm. Surzynkowice* w pow. kieleckim

udział w powstaniu miechowskim (1846), buntowanie włościan

sygn. 269, s. 253


Strusiewicz Jan Michał, emigrant

udział w powstaniu 1831 r.

sygn. 269, s. 206-209


Stworzyński Ignacy, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 296


Sulikowski Franciszek, żołnierz rezerwowej ruchomej roty inwalidnej przy warszawskim szpitalu wojennym

samowolne oddalenie się, zuchwałość wobec zwierzchności

sygn. 269, s. 97-100


Sulimierski Józef, żołnierz wołogodzkiego batalionu gubernialnego

fałszowanie ksiąg prowiantowych

sygn. 270, s. 41-43


Swidziński Ludwk, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 296


Symonowicz Feliks Aleksy, s. Kazimierza (barona) z pow. olkuskiego, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 295


Szamota Stanisław, dziedzic majątku Grudzyny w pow. kieleckim

udział w powstaniu miechowskim (1846), buntowanie włościan

sygn. 269, s. 250


Szaniawski Feliks, żołnierz 2. naukowego pułku karabinierów

dwie ucieczki, fałszywe zeznania

sygn. 269, s. 38-41


Szaniawski Konstanty, s. Kazimierza, mieszkaniec pow. lubelskiego

udział w polskim buncie (1831), ucieczka za granicę, służba w legionie polskim na Węgrzech (1848)

sygn. 269, s. 236-239


Szczęsnowicz Franciszek, z gub. augustowskiej, żołnierz 2. instrukcyjnego pułku karabinierów

ucieczka ze służby

sygn. 269, s. 240-242


Szkaryn Paweł, radca honorowy

napisanie podania do cara w imieniu żołnierki Karpowej bez jej wiedzy i zgody

sygn. 269, s. 17-20


Szolc Edward, student uniwersytetu w Dorpacie

zamiar nielegalnego przekroczenia granicy

sygn. 269, s. 110-113, 116-121, 140-141


Szymański Witalis, mieszkaniec Zakrzówka w pow. piotrkowskim

przestępstwa polityczne (1864)

sygn. 270, s. 36-37


Tarło Henryk, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 136


Tchórzewski Przemysław, żołnierz 2. naukowego pułku karabinierów

"różne przewinienia"

sygn. 269, s. 21-24


Topolski Józef, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 295


Trzciński Ambroży, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 296


Turowski Leopold, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 105


Ujazdowski Walenty, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 135


Ulatowski Józef, z gub. augustowskiej, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 296


Ulatowski Ludwik, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 105, 114


Walentów vel Walenty August, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 105, 114


Wardyński Franciszek, s. Józefa, żołnierz muromskiego pułku piechoty

ucieczka za granicę, udział w powstaniu węgierskim (1848)

sygn. 269, s. 268-270


Waronow Semen, registrator kolegialny

napisanie podania do cara w imieniu żołnierki Karpowej bez jej wiedzy i zgody

sygn. 269, s. 17-20


Wąsowicz Cyprian, s. Piotra, b. student uniwersytetu w Petersburgu, p. o. asesora sądu policji poprawczej pow. warszawskiego

udział w tajnym stowarzyszeniu w Warszawie (1848)

sygn. 269, s. 285, 287


Wąsowski Jan, żołnierz roty wojenno-roboczej nr 49

niesubordynacja na służbie

sygn. 269, s. 146-149


Wodziński Andrzej, s. Mateusza

kradzież, sfałszowanie dokumentu, posługiwanie się fałszywym nazwiskiem

sygn. 270, s. 13-16


Wojczyński Feliks Tomasz Walenty

sfałszowanie dokumentu

sygn. 270, s. 17


Wojucki Dionizy, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 105


Zatkalik Piotr, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 155


Zawadzki Bitner Józef de, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 105


Zawadzki Onufry Romuald (Roman), żołnierz 50. białostockiego pułku piechoty

"złe prowadzenie się"

sygn. 270, s. 20


Zwierkowski Aleksander, emigrant

zezwolenie na powrót do kraju bez przywrócenia praw szlacheckich

sygn. 269, s. 155


Żabicki Maciej, żołnierz wołogodzkiego wewnętrznego garnizonowego batalionu

sfałszowanie paszportu

sygn. 269, s. 1-2

 

===========================================================================